Verkostot

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi koostuu maakunnallisista kumppanuusverkostoista, jotka edistävät maakuntastrategian tunnistamia, Varsinais-Suomelle merkittäviä teemakokonaisuuksia. Kumppanuusverkostojen toiminta muotoutuu vastaamaan kunkin ryhmän toimijoiden omia tarpeita. Osan toiminta perustuu keskinäiseen tiedonvälittämiseen, osan projektitoimintaan, osa kokoontuu jakamaan parhaita käytäntöjä tai keskinäiseen sparraukseen. Jokaisen työ on kuitenkin avointa kaikille sen teemasta kiinnostuneelle ja mukaan voi hypätä koska vain ottamallla yhteyshenkilöihin. Mukana on kuntia, oppilaitoksia, yrityksiä, yhdistyksiä ja valtion virastoja. Maakunnan liitto toimii monessa sihteerinä tai kokoonkutsujana.

Kukin kumppanuusverkosto tunnistaa maakuntaohjelmasta ne toimenpiteet, joita se omalla toiminnallaan edistää, ja raportoi suunnitelmistaan ja toiminnastaan Trello-sovelluksen tauluilla. Taulut löytyvät verkostojen omien sivujen kautta. Kumppanuustyöstä kootaan vuosiraportit, jotka toimitetaan maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle.

Kumppanuus on maakuntastrategiatyön toimintatapa ja vaikuttamismalli, joka toteuttaa Varsinais-Suomen arvoja yhteistyöstä, toimijoiden välisestä kunnioituksesta, avoimuudesta ja saavutettavuudesta sekä monenkeskisestä hyödystä. Kumppanuus on suunniteltua ja pitkäjänteistä, tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista.

Tutustu kumppanuusverkostoihin ja tule mukaan!