Meistä

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi on varsinaissuomalaisen yhteistyön sytyttäjä ja ikkuna varsinaissuomalaisiin verkostoihin. Kumppanuusfoorumilta löydät varsinaissuomalaiset maakuntastrategian tavoitteita edistävät toimijat ja niiden muodostamat aktiiviset verkostot.

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi koostuu moninaisten Varsinais-Suomelle tärkeiden teemojen ympärille muodostuneista kumppanuusverkostoista ja palveluista, joissa maakuntamme toimijat rakentavat kumppanuuksia ja tekevät yhteistyötä maakuntastrategian ja -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden edistämiseksi – usein myös yli maakuntarajojen ja kansainvälisesti. Yhdessä muodostamme kumppanuusfoorumin, joka on ikkuna maakunnalliseen yhteistyöhön, toimintamuotoihin ja yhteistyörakenteisiin.

Kenelle kumppanuustyö on tarkoitettu?

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi on tarkoitettu kaikille niille varsinaissuomalaisille toimijoille, joiden työ liittyy maakuntastrategian ja -ohjelman teemoihin, ja jotka haluavat osallistua näiden asettamien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen: esimerkiksi kunnille, oppilaitoksille, valtion laitoksille, järjestöille ja yhdistyksille, erilaisille kehittäjäorganisaatiolle sekä yrityksille. Lue lisää siitä, mistä kumppanuudessa on kyse. 

Miten ja miksi mukaan kumppanuustyöhön?

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin toimintaan pääset mukaan ottamalla yhteyttä sinua kiinnostavaan kumppanuusverkostoon. Verkostojen toiminta lähtee kunkin omista lähtökohdista ja tarpeista, ja ne edistävät yhteistyötä tietotarjonnalla, tapahtumin, projektien kautta ja erilaisin kontaktein. Verkostojen laaja asiantuntijaverkosto tuo ideoita ja näkyvyyttä niin yhteiselle työllemme kuin yksittäisten toimijoiden onnistumisille. Lue lisää siitä, miten voit tulla mukaan kumppanuustyöhön.

Kuka työtä tekee?

Kumppanuusverkostojen yhteyshenkilöt löydät verkostojen omilta sivuilta. Nämä monista maakunnan organisaatioista tulevat asiantuntijat ovat avainasemassa verkostojen toiminnan ja kehittymisen osalta. Heihin voit olla yhteydessä erilaisissa yhteistyön kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä tai kun haluat tulla mukaan verkoston toimintaan.

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin tukena ja koordinoijana toimii Varsinais-Suomen liiton kumppanuustiimi (yhteystiedot alla). Otamme mielellämme vastaan kehittämisideoita sekä yleiseen toimintaan liittyen että verkkosivujen kehittämiseksi. Voit aina olla meihin yhteydessä kumppanuuteen liittyvissä asioissa.

Siitä, miten meillä menee, voit lukea tarkemmin vuosikatsauksistamme:

Tervetuloa Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumille ja mukaan toimintaan! Rakennetaan yhdessä Varsinais-Suomea, jossa elämisen laatu on parasta.

Salla-Maria Lauttamäki
Kumppanuusfoorumi-sivujen päätoimittaja, erikoissuunnittelija
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
p. 040 520 0761

Varsinais-Suomen liiton kumppanuustiimin jäsenet tavoitat sähköpostitse: etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi.

 • Sami Heinonen, saaristo- ja maaseutuasiamies
 • Esa Högblom, erikoissuunnittelija (koulutus ja ennakointi, matkailu)
 • Timo Juvonen, erikoissuunnittelija (ympäristö ja merialuesuunnittelu)
 • Aleksis Klap, erikoissuunnittelija (kiertotalous ja energia)
 • Katri Koivisto, erikoissuunnittelija (kulttuuri, EU-tiedotus)
 • Salla-Maria Lauttamäki, erikoissuunnittelija (tiimin vetäjä / maakuntaohjelma, kumppanuusfoorumi, älykäs erikoistuminen, järjestöt)
 • Riikka Leskinen, toimialapäällikkö (Valonia)
 • Virpi Mamia, maakunta-arkkitehti
 • Petteri Partanen, elinkeinopäällikkö
 • Malla Rannikko-Laine, erikoissuunnittelija (edunvalvonta)
 • Kirsi Stjernberg, viestintäpäällikkö
 • Antti Vasanen, tietopalvelupäällikkö

Sivuston saavutettavuudesta

Kumppanuusfoorumi-sivusto ei ole kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen. Sivustoa ylläpitää Varsinais-Suomen liitto, joka valmistelee parhaillaan verkkosivu-uudistusta. Kokonaan uudet, saavutettavat verkkosivut, joihin myös Kumppanuusfoorumi liitetään, julkaistaan vuoden 2021 alkupuolella. Lue lisää saavutettavuusselosteesta, joka löytyy Varsinais-Suomen liiton sivuilta.