Aurinkopaneleeita Elektra-aluksen kannella

Caruna: Yhteistyöllä ilmastotekoihin

Hiilineutraaliuden saavuttaminen Suomessa vuoteen 2035 mennessä edellyttää toimenpiteitä meiltä kaikilta – valtiolta ja kunnilta, yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksittäisiltä kansalaisilta. Teemme Carunalla joka päivä töitä tuon yhteisen tavoitteemme eteen ja toivomme voivamme näyttää suuntaa myös muille.

Selvitimme äskettäin oman hiilijalanjälkemme lisäksi myös hiilikädenjälkemme eli myönteiset yhteiskunnalliset ilmastovaikutuksemme. Merkittävin hiilikädenjälkemme muodostuu uusiutuvan energiantuotannon liittämisestä sähköverkkoon – myös Varsinais-Suomessa.

Investoimme sähköverkon älykkyyteen, mikä on edellytys uusiutuvan sähköntuotannon kasvulle. Tutkimme myös uusiin teknologioihin pohjautuvia vaihtoehtoja asiakkaidemme energiahuollon järjestämiseksi luotettavasti ilman, että asiakkaidemme sujuva arki häiriintyy.

Vuonna 2018 Carunan verkkoon tuotettiin noin 3 600 GWh uusiutuvaa sähköä ja sen myönteinen ilmastovaikutus oli 470 000 tn CO2e. Luku kuvaa hiilidioksidipäästövähenemää ja se vastaa noin 46 000 keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Case: Carunan sähköverkon kautta kulutukseen jaettu uusiutuva sähköntuotanto Varsinais-Suomen alueella

Miehet kiinnittävät aurinkopaneeleita talon katolle

Yksittäiset asiakkaat voivat merkittävästi vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan omilla valinnoillaan ja aurinkosähköstä on tullut varteenotettava vaihtoehto. Aurinkosähkön pientuottajien määrä verkossamme on kolminkertaistunut kolmessa vuodessa. Verkossamme on 6600 aurinkosähkön pientuottajaa, ja heidän yhteenlaskettu tuotantokapasiteettinsa on 56 MW. Tämä vastaa noin 2 800 sähkölämmitteiden omakotitalon vuosikulutusta. Pientuotantojärjestelmän hankkiminen ja vertailu onnistuu helposti sähköisessä Virtane -palvelussamme.

Case: Lähikaapeli rakentuu yhteistyössä

Oma hiilijalanjälkemme koostuu pääasiassa rakentamiseen käytettyjen materiaalien valmistuksesta ja kuljetuksesta, sähköverkon häviöistä sekä rakentamisesta. Vähennämme rakentamisesta aiheutuvia päästöjä muun muassa edistämällä yhteisrakentamista muiden toimijoiden kuten kuntien ja teleoperaattoreiden kanssa. Varsinais-Suomessa olemme jo aloittaneet yhteisrakentamisen teleoperaattorin kanssa. Ensimmäiset asiakkaat saavat pian käyttöönsä maakaapeloidun sähköverkon lisäksi huippunopean valokuidun.

https://www.caruna.fi/ajankohtaista/kuokka-maahan-raisiossa-ja-ruskolla-sahkoverkon-ja-valokuidun-yhteisrakentaminen-alkaa

Case: Tavoitteena parantaa merkittävästi toimitusvarmuutta

Vuonna 2019 julkistimme ABB:n kanssa innovaatioyhteistyöhankkeen, jossa sähköverkon suojausteknologiaa kehitetään sähköverkon toimitusvarmuuden säilyttämiseksi muun muassa uusiutuvan tuotannon lisääntyessä. Tätä teknologiaa kehitetään ja testataan Noormarkussa. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa aiempaa sujuvampaa sähkönjakelua myös silloin, kun osassa jakeluverkkoamme on häiriö.

https://www.caruna.fi/ajankohtaista/abb-ja-caruna-aloittavat-innovaatioyhteistyon-uusi-suojausteknologia-parantaa

Kumppanuusfoorumin Ilmastoratkaisujen maakunta- sarjassa alueen yritykset kertovat ratkaisuistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lokakuussa 2019 Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valonia järjestivät yhteistyössä Ilmastoratkaisujen maakunta -nimisen seminaarin, joka esitteli ilmastotyötä niin viestinnän, innovaatioiden kuin kompensaatioidenkin näkökulmista. Tilaisuus keräsi yli sata osallistujaa ja sai erittäin hyvän vastaanoton.

Seminaarissa osallistujilta kysyttiin mobiilisovelluksella muun muassa sitä, minkä yritysten ilmastotoimista he haluaisivat tietää enemmän. Tämän pohjalta kutsuimme yritykset mukaan juttusarjaamme esittelemään ilmastotyötään ja tuomaan kanssamme alueella tehtävää hyvää työtä esiin.