Turun kaupungin sivistystoimiala järjestää ja kehittää kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluita. Toimialaan kuuluvan Tietokone opetuksessa – TOP-keskuksen päätehtävä on tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutus näillä aihealueilla sekä opetuksen yhteisten verkkopalvelujen kehittäminen. TOP-keskuksessa projektikoordinaattorina toimivan Virpi Hirvensalon työnä on koordinoida kansallisen paikkatiedon oppimisympäristön, PaikkaOpin, kehittämistä ja siihen liittyviä koulutuksia. Virpi on mukana myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin Lounais-Suomen ympäristöohjelmaan liittyvässä yhteistyössä.

Osaamista läheltä

Virpin mukaan varsinaissuomalaisessa kumppanuudessa hienoa on osaamisen ja innostuneiden ihmisten keskittyminen alueelle, jolloin on helppoa löytää kumppaneita monilta eri tahoilta toteuttamaan ja kokeilemaan erilaisia ideoita. Virpin työ on vienyt hänet kouluttamaan ympäri Suomea, mutta pääasiallisesti hän on ollut mukana kehittämässä ja järjestämässä koulutuksia Turun seudun ja Varsinais-Suomen opettajille. Tässä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut antoisaa. Varsinais-Suomessa Virpin mielestä on parasta monipuoliset mahdollisuudet tehdä töitä ja harrastaa.

PaikkaOppi lähivesitutkimuksen kartta-alustana

PaikkaOppi on mukana Koulujemme lähivedet -hankkeen toiminnassa, jossa koulut tunnistavat oman lähivetensä ja tekevät lukuvuoden aikana oppilaiden kanssa sen äärelle tutkimusretkiä, lisäten näin lasten ympäristötietoisuutta. PaikkaOpin ja kumppaneiden yhteistyössä toteuttama monipuolinen ja perusopetusta tukeva koulutuskokonaisuus on tuottanut lähivesitutkimisen avuksi helppokäyttöisiä työkaluja ja ohjeistuksia, joiden avulla opitaan myös paikkatiedon käyttöä, kun tiedot kirjataan PaikkaOpin karttapalveluun.

”PaikkaOpin toimintaan liittyvässä kumppanuudessa on ollut erityisen hienoa se, että jokaisella taholla on ollut oma osaamis- ja vahvuusalueensa, jotka on saatu sovitettua yhteen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi”, Virpi kertoo.

Ahaa-hetkiä yritysten ja erehdysten kautta

Virpiä innostaa oppimisessa ja opetuksessa ahaa-hetket ja ne tavat, joilla voi syntyä ymmärrystä opiskeltavasta asiasta. ”Tähän liittyy usein tavalla tai toisella postiviinen tunnekokemus”, hän toteaa.

Samaa tunnetta haetaan kumppanuudessa: onnistunut toiminta kumppaneiden kesken syntyy yritysten ja erehdysten kautta. Asioista, jotka eivät aluksi näytä johtavan mihinkään, syntyy kuitenkin oppimista ja ehkä toista kautta ne voivat tuottaa jotain hienoa. Tarvitaan rohkeutta kokeilla ja kehittää kumppanuutta.

 

Virpi Hirvensalon haastattelun pohjalta tekstin toimitti Salla-Maria Lauttamäki.