Varsinais-Suomi kasvuun post-COVID

Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan laaja-alaisessa toimintaryhmässä, joka ylläpitää tilannekuvaa Varsinais-Suomen yritysten tilanteesta ja luotaa tulevaisuuden skenaariomalleja yhdessä yritysten kanssa. Syntyvillä skenaarioilla luodaan perustaa yritysten liiketoimintaympäristön kehitystyölle.

Skenaariotyötä tehdään Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuslaitoksen avustuksella seuraavilla osa-alueilla:

– Palveluliiketoiminta ja kuluttajamarkkinat (#vspalvelutkasvuun)
– Teollisuus, rakentaminen ja ICT (#vsteollisuuskasvuun)
– Logistiikka (#vslogistiikkakasvuun)
– Rahoitus (#vsrahoituskasvuun)
– Kansainvälisyys ja vienti (#vsvientikasvuun)

Keväällä työn pohjaksi toteutetun kyselyn tuloksien mukaan varsinaissuomalaisissa yrityksillsä ollaan varovaisen optimistisia tulevaisuuden suhteen. Kyselyn tulokset sekä skenaariotyöskentelyn nykytila-arviot löydät Varsinais-Suomi kasvuun post-COVID -verkkosivuilta, joita Turku Science Park Oy ylläpitää.

Toimintaryhmään kuuluvat Varsinais-Suomen liiton, ELY-keskuksen, Turun kauppakamarin, Varsinais-Suomen Yrittäjien, Teknologiateollisuus ry:n, Rakennusteollisuus ry:n, SAK:n, seudun korkeakoulujen ja oppilaitosten ohella myös mm. Turun kaupunki sekä Turun seudun, Salon ja Vakka-Suomen elinkeinoyhtiöt.