Varsinais-Suomen majoituskysyntä kasvussa

Turun yliopisto on julkaissut matkailun kehittämisen ja strategiatyöskentelyn tueksi Varsinais-Suomen matkailun nykytila -tutkimuksen. Nimensä mukaisesti tutkimuksen tavoitteena on selvittää Varsinais-Suomen matkailun nykytilaa mahdollisimman kattavasti olemassa olevien tutkimusten ja tilastojen valossa. Matkailu on laaja ilmiö, johon suoraan ja välillisesti liittyviä tilastoja on saatavilla paljon ja eri tahojen keräämänä tai tuottamana. Tutkimus kokoaa yhteen keskeisimmät matkailutilastot ja niiden tilastokuvaukset tietopaketiksi, jota voidaan käyttää matkailuelinkeinon kehittämisen tukena.

Tutkimus tarjoaa kokonaiskuvan matkailutilastoista, niiden vertailtavuudesta sekä vahvuuksista ja heikkouksista paitsi matkailuasiantuntijoille myös niille, jotka eivät jatkuvasti ole tekemisissä matkailun tietoaineistojen kanssa.

Varsinais-Suomen majoituskysyntä kasvussa

Tutkimuksen mukaan Varsinais-Suomen majoituskysyntä on piristynyt vuoden 2011 jälkeisen pienen laskusuhdanteen jälkeen. Yöpymiset kääntyivät nousuun vuonna 2016 (+3,3 %) ja vuonna 2017 kasvuvauhti parani entisestään (+5,8 %). Kotimaisten yöpymisten kokonaismäärässä päästään jo lähellä ennätystä; ainoastaan kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 kotimaisia yöpymisiä kirjattiin enemmän. Positiivista on ulkomaisen kysynnän reipas kasvu (+15,7 %), joka keskittyi erityisesti Turkuun (+18,3 %). Seutukunnissa Turunmaan (-0,8 %) ja Salon (-1,3 %) majoituskysyntä hiipui hieman edellisvuoteen verrattuna. Vakka-Suomen seutukunnassa majoituskysynnän kasvua (+19,7 %) kiihdytti todennäköisesti Uudenkaupungin autoteollisuuden majoitustarpeet. Majoituskysynnän piristyminen näkyy myös majoitusliikkeiden kannattavuuden parantumisena: vuonna 2017 Varsinais-Suomen hotellien RevPAR eli keskimääräinen myyntitulo käytettävissä olevaa huonetta kohden oli ennätykselliset 55,2 euroa.

Varsinais-Suomen matkailu painottuu edelleen varsin vahvasti kesään. Kotimaan lomakuukausi heinäkuu näkyy majoitustilaston yöpymisissä selkeänä piikkinä. Heinä- ja elokuun sesonki näkyy myös ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä. Uudellamaalla niin kesä- kuin talvikaudenkin yöpymiset ovat kasvaneet. Lapissa jyrkin kasvu on tapahtunut ulkomaisten yöpymisissä talvikaudella.

Tutustu tarkemmin:
Varsinais-Suomen matkailun nykytila

 

Kuva: Pexels.com CC0 Licence