Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnos kommentoitavana

På svenska se nedan: Utkastet till landskapsstrategi är öppet för kommentarer

Maakuntastrategia on maakunnan kehittämisen asiakirja, jonka laatimista ohjaavat laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelu käynnistyi syksyllä 2020. Strategia sisältää pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman 2040+, maakuntaohjelman 2022–2025 sekä älykkään erikoistumisen strategian 2022–2027. Valmisteluun on osallistunut yli 300 maakunnan asiantuntijaa.

Esitettävän Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea. Yhteistyön arvot ovat vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Uusi strategia on reagoiva ja ennakoiva muutostyökalu maakunnan kehittämiseen ja yhteisen mission toteuttamiseen. Strategian avulla nopeutetaan maakunnan vihreää ja reilua siirtymää, vahvistetaan maakunnan toimijoiden yhteistä sitoutumista maakunnan vahvojen elinkeinoalojen – meriteollisuuden, ruokaketjujen sekä lääke- ja terveysteknologian – kasvutavoitteisiin, ja rakennetaan aidon kumppanuuden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinoin hyvinvointia ja yhteistoimintaa yli maakunnan sektori- ja väestöryhmien.

Maakuntastrategian visioiden mukaan Varsinais-Suomi vuonna 2040 on:

  • puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun edelläkävijä,
  • jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen maakunta,
  • yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta ja
  • muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta.

Maakuntaohjelmassa 2022–2025 määritellään ohjelmakaudelle yhteistyön tavoitteet (18 kpl) ja toimenpiteet (44 kpl). Maakuntastrategiaa täydentävä älykkään erikoistumisen strategia 2022–2027 esittelee maakunnan vahvat toimialat sekä näiden kärjet ja innovaatioyhteistyön tehtävät.

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus käsitteli maakuntastrategialuonnoksen 30.8.2021 pidetyssä kokouksessa ja päätti lähettää luonnoksen lausunnoille. Kommentit pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi viimeistään keskiviikkona 20.10.2021.

Utkastet till landskapsstrategi finns tillgängligt i sin helhet på finska och delvis på svenska: det inledande kapitlet samt en förteckning över åtgärderna i landskapsprogrammet.

Lausuntoversio on tekstiversio, joka täydennetään, stilisoidaan ja kuvitetaan syksyn aikana. Valmiin strategian käyttö tapahtuu Varsinais-Suomen liiton verkkosivujen kautta, minne toteutus tehdään digitaalisena tarinakarttana käytettävyyttä ja kiinnostavuutta korostaen. Maakuntastrategia hyväksyttäneen maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa 2021.

Lisätietoja antavat:
– Kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki p. 040 520 0761
– Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715
– Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056

 

Kuva: Unsplash.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.