Varsinais-Suomen liitto pyytää nimeämään ehdokkaita MYR:n järjestöjaostoon

Varsinais-Suomen liitto pyytää varsinaissuomalaisia, alueellisesti ja maakunnallisesti toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä mukaan maakunnalliseen järjestöyhteistyöhön ja nimeämään ehdokkaansa maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n järjestöjaostoon kaudelle 2019-2021.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on aluekehityslain mukainen maakunnan yhteistyöelin. Se päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeisiä kehittämiskysymyksiä. MYR voi asettaa jaostoja, jotka toimivat neuvoa-antavina, kehittävinä ja koordinoivina foorumeina maakunnan kannalta merkittävissä teemoissa.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR päätti kokouksessaan 13.5.2019 perustaa järjestöjaoston, joka aloittaa työskentelynsä syksyllä 2019. Järjestöjaoston tehtävä on toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toimimalla Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana.

Järjestöjaostossa on enintään 20 jäsentä, jotka edustavat eri järjestösektoreita sekä Varsinais-Suomen liittoa ja Lounais-Suomen aluehallintovirastoa. Jäsenjärjestöillä tulee olla Varsinais-Suomessa alueellista tai maakunnallista toimintaa. Jaoston kokoonpano vahvistetaan Varsinais-Suomen liiton ja järjestöjen tiekarttaryhmän yhteistyössä laatiman esityksen perusteella MYR:n kokouksessa 21.10.2019.

Ehdokkaat tulee nimetä 31.8.2019 mennessä.

Tarkemmat tiedot ja lomake ehdokkaan nimeämistä varten: https://www.lyyti.fi/reg/jarjestojaosto

Lisätiedot:
Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Esa Högblom, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi