Vaikuta Itämeri-työhön osallistumalla WeSeaChallenge-innovaatiokilpailuun!

Itämereen liittyvä WeSeaChallenge-kilpailu haastaa osallistujat innovoimaan kestävän kehityksen ratkaisuja hyödyntäen avointa satelliittidataa yhdessä muiden avoimien tietolähteiden kanssa. Koodaustaidot eivät ole tässä työssä edellytys osallistumiselle!

Varsinais-Suomen liitto toimii yhtenä projektin yhteistyökumppaneista, ja Lounaistietoon on koottu monia kilpailun kannalta olennaisia kokonaisuuksia, joita on mahdollista hyödyntää kilpailussa. Kilpailun tuloksena odotetaan syntyvän ideoita, jotka edistävät mm. maakuntatasolla tehtävää merialuesuunnittelua.

Kilpailun aiheina ovat:

    • Kestävä vesi/kalanviljely
    • Kestävä kaupunkisuunnittelu
    • Yhteinen, puhdas ja tuottoisa Itämeri

Tutustu lisää BalticSatApps-projektiin ja ilmoittaudu mukaan kilpailuun 6.10 mennessä!