Vahva sinisen kasvun yhteistyö tarvitsee lisää keskinäistä viestintää

Varsinais-Suomen korkeakouluyhteistyö sekä laadukkaat opintopolut korkeakoulujen välillä saivat kiitosta sinisen kasvun verkoston aamiaistilaisuudessa helmikuussa. Verkostoyhteistyön tahtotilaa ja perustaa pidettiin vahvana, mutta keskinäistä viestinnän ja toiminnan suunnittelua halutaan tehostaa.

Tilaisuudessa keskusteltiin yhteistyön kehittämisestä meriteollisuuden, biotalouden ja energia-asioiden näkökulmista. Erityisesti meriteollisuuden haasteena pidettiin pitkäjänteisen kansallisen meripolitiikan puutetta ja sen suunnitteluun vaikuttamista pidettiin tärkeänä edunvalvontakysymyksenä. Lisäksi koettiin, että tarvitaan laajempaa digiosaamista ja sen mahdollisuuksien tuntemusta. Kaikilla aloilla alueemme yliopistojen osaaminen ja tutkimus on huippuluokkaa: monipuolista ja poikkitieteellistä. Osallistujat kiittivät yhteistyötä maakunnan innovatiivisten yritysten kanssa, tosin esimerkiksi yritysten entistäkin vahvempaa sitouttamista koulutukseen toivottiin. Yritysyhteistyössä voitaisiin harkita myös esimerkiksi yhteistä edustusta alan messuilla sekä myös muita uusia yhteistyötapoja. Osaavan työvoiman houkutteleminen alueelle on haaste, jossa jokaisella aihealueella on tehtävä yhä paljon työtä.

Sinisen kasvun aamiaistilaisuudessa 6. helmikuuta 2019 lähes 30 alueen hanketoimijaa kokoontui Smart Blue Regions- ja Plan4Blue -hankkeiden kutsusta suunnittelemaan tulevia sinisen kasvun yhteistyökuvioita. Tilaisuuden materiaaleihin voit tutustua tarkemmin Sininenkasvu.fi -sivuilla. Esiin nousseita toiveita ja näkemyksiä hyödynnetään Kumppanuusfoorumin sinisen kasvun verkoston toiminnan suunnittelussa.

 

Sinisen kasvun aamiaisella tutustuttiin esitysten ja työryhmätyöskentelyn välissä vapaamuotoisemmalla esittäytymiskierroksella.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.