Kuva Turun keskustasta. Kuvassa liikennettä: linja-auto, henkilöautoja ja jalankulkijoita.

Uusi ilmastopäästöjen laskentapalvelu – Hiilidioksidipäästöt vähentyneet Varsinais-Suomessa, mutta vauhti riittämätön

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017 yhdenmukaisella, uudella ALas-laskentamenetelmällä. Uusi laskentamalli on aiempaa tarkempi ja myös kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Laskelmat on julkaistu netissä päästötietopalvelussa ja tiedot ovat näin pysyvästi kaikkien hyödynnettävissä. Laskelmat päivitetään vuosittain. Vuoden 2018 tiedot päivitetään jo kevään aikana.

Uusi laskelma palvelee kuntia päästölähteiden tunnistamisessa ja ratkaisujen löytämisessä

Hiilidioksidipäästöt ovat asukasta kohti laskettuna Varsinais-Suomessa vähentyneet 20 % vuosina 2005-2017. Suunta on hyvä, mutta vauhti riittämätön, kun tavoitteena pidetään 80 %:n päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Maakunnan päästöt asukasta kohti laskettuna vuonna 2017 olivat seitsemän hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2ekv), maakuntien keskiarvon ollessa 10,7 tonnia.

Suurimmista päästöosuuksista vuonna 2017 vastasivat tieliikenne (24 %) ja kaukolämmön tuotanto (16 %). Näiden päästöjen vähenemä vuosina 2005-2017 oli vastaavasti -9 % ja -15 %. Lisäksi maatalouden päästöjen osuus on merkittävä 17 %, ja laskentajaksolla päästöt ovat nousseet 6 %. Tässä laskennassa ovat mukana tuotantoeläimistä, lannasta ja maatalousmailta syntyvät hiilidioksidipäästöt.

Lue koko uutinen Ympäristö Nyt -sivuilta!

Artikkelikuva: Antti Vaalikivi

Suomen kuntien yhteenlaskettujen kasvihuonekaasupäästöjen jakauma vuonna 2017. Lähde: Suomen ympäristökeskus