Työelämään ohjauksen maakunnallinen tiekartta 2025+

Työn ja työelämän jatkuvan muutoksen vuoksi työelämään ohjauksen rooli kasvaa kaikissa koulutuksissa. Tämän vuoksi työelämään tähtääviä polkumalleja on lisättävä ja ohjauksen resursointia ja toimintamalleja on vahvistettava. Tätä työtä tehdään laajalti eri tasoilla koulutuskentällä. Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto päätti keväällä 2018 päivittää maakunnallisen koulutusstrategian yhdistämällä siihen vahvasti ohjausnäkökulman. Työtä on tehty kahdessa eri verkostotapaamisessa 15.5 ja 11.9.2018 eri sidosryhmien kanssa. Tiekartan käytännön työstämistä on hoitanut erillinen työryhmä.

Tiekartan keskeiset painopisteet ovat:

• Työelämän osaamistarpeet ohjauksen lähtökohdaksi
• Ohjaus vastaa asiakkaan palvelutarpeisiin
• Osaamisen kehittämiskumppanuuksilla uudistetaan oppimista ja ohjausta
• Verkostot ohjauksen toteuttamisalustoiksi

Tiekartan painopisteitä toteuttavat laajasti koulutukseen ja ohjaukseen liittyvät tahot. Yhteistyötä tehdään verkostoissa ja eri foorumeilla. Maakunnan yhteistyötyhmän koulutusjaoston tavoitteena on toimia asiassa toimintaa tukevana tahona. Työelämään ohjauksen tiekartta on jatkuvasti päivittyvä toimintaa linjaava dokumentti, johon voi esittää parannuksia ja kehittämisideoita. Tiekartta ohjaa osaltaan myös koulutusjaoston työtä.

Työelämään ohjauksen tiekartta_1.10.2018

Lisätiedot ja palautteet, MYR:n koulutusjaosto:

Martti Rantala
Yksikön päällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. +358 29 502 2651
martti.rantala@ely-keskus.fi

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto
p. +358 40 7760310
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi