Turun bio- ja lääketieteelliselle kuvantamiselle uusia merkittäviä menestysaskeleita

Biokuvantaminen on keskeinen osa koko Turun alueen terveysklusteria. Suomeen on juuri hyväksytty uusi kuvantamisen eurooppalainen palvelukeskus, sekä olemassa olevan palvelukeskuksen laajennus, joita molempia johdetaan Turusta. Lisäksi molemmat keskukset on yhdessä hyväksytty Suomen Akatemian kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Turkulainen biokuvantaminen on myös saanut Suomen Akatemian erityisrahoitusta tärkeiden analyysipalveluiden kehittämiseen.

Uusi kuvantamisen eurooppalainen palvelukeskus Suomeen

Joulukuussa 2020 Turun PET-keskuksen johtama Suomen Biolääketieteellisen kuvantamisen palvelukeskus hyväksyttiin osaksi eurooppalaista Euro-BioImaging -infrastruktuuria. Palvelukeskuksessa ovat Turun ohella mukana keskeiset biolääketieteellisen kuvantamisen organisaatiot Kuopiosta, Helsingistä ja Espoosta. Myös Suomessa jo toimivalle Biologisen kuvantamisen palvelukeskukselle saatiin merkittävä laajennus, kun Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM hyväksyttiin mukaan keskukseen. Tätä palvelukeskusta johdetaan Turun Biotiedekeskuksesta, ja siihen kuuluvat lisäksi biologisen kuvantamisen organisaatiot Oulusta ja Helsingistä.

Niinikään joulukuussa 2020 molempien Suomen Euro-BioImaging-palvelukeskusten yhteenliittymä, Euro-BioImaging Finland, hyväksyttiin Suomen Akatemian kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle vuosiksi 2021-2024. Turku-johtoinen Euro-BioImaging Finland käsittää Suomen parhaat bio- ja lääketieteellisen kuvantamisen toimijat yhteensä kuudesta yliopistosta ja kolmesta yliopistollisesta sairaalasta.

Kaikissa näissä menestysaskelissa riippumattomat kansainväliset asiantuntijatahot ovat arvioineet toiminnan poikkeuksellisen korkeatasoiseksi ja kansainvälisesti esimerkilliseksi suunnannäyttäjäksi.

Rahoitusta monimutkaisten data-analyysipalveluiden kehittämiseen

Lisäksi turkulainen kuvantaminen sai joulukuussa rahoitusta monimutkaisten data-analyysipalveluiden kehittämiseen mm. tekoälyyn perustuen. Toiminta on osa Turun Terveyskampus 2.0 –konsortiota, joka sai Suomen Akatemialta rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuusverkostojen erityisrahoituksessa. Konsortiossa ovat mukana Turun molemmat yliopistot ja molemmat ammattikorkeakoulut, kumppaneinaan mm. Turku Science Park, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja lukuisat alueen yritykset kuten Terveystalo ja Mehiläinen.

Kokonaisuutena uudet menestysaskelet parantavat merkittävästi sekä akateemisten että yritysten tutkijoiden toimintaedellytyksiä Varsinais-Suomen alueella. Tutkijoille tarjoutuu mahdollisuuksia uudenlaisiin tutkimusmenetelmiin, ja syntyy uusia, alueelle olennaisia palveluita.

Näillä toiminnoilla on keskeinen asema esimerkiksi modernissa syöpä- ja virustutkimuksessa. Toimintoja koordinoi turkulaisen kuvantamisen sateenvarjo-organisaatio Turku BioImaging, joka on Varsinais-Suomen liiton kanssa mukana myös eurooppalaisessa henkilökohtaisen lääketieteen älykkään erikoistumisen kumppanuudessa.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Pasi Kankaanpää
Turku BioImaging, Turun yliopisto ja Åbo Akademi
sähköposti: pkanka@utu.fi

Kuva: Pexels.com