Terveyskampus Turku vahvistaa yhteistyötä lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi

Terveyskampus Turku on aloittanut merkittävän kehitystyön Varsinais-Suomen terveysalan ekosysteemin, eli sektoreiden välisen yhteistyöverkoston, toiminnan vahvistamiseksi. Terveyskampuksen HCT2.0-hankkeessa kehitetään verkoston mahdollisuuksia vastata laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten liikunnan vähenemiseen sekä terveysdatan tietoturvaan ja hyödyntämiseen. Kehitystyön mahdollistaa viime vuoden lopulla saatu Suomen Akatemian TKI-kumppanuusverkostorahoitus.

Suomen Akatemian rahoituksella tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

– Terveyskampuksen huipputason osaamisessa on valtavasti potentiaalia, mutta käytännössä yhteistyön vahvistamiseen kaivataan usein lisää resursseja. HCT2.0-hanke tarjoaa meille loistavat puitteet laajemman yhteistyön rakentamiselle ja palvelutarjonnan kehittämiselle ajankohtaisten ja tärkeiden teemojen ympärillä, kertoo Terveyskampuksen puheenjohtaja ja HCT2.0-hankkeen vastuullinen johtaja, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen Turun yliopistosta.

Malli lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Yksi ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste on lasten ja nuorten liikunnan väheneminen, jonka seuraukset aiheuttavat erityistä huolta covid-19-pandemian vaikutuksen myötä. HCT2.0-hankkeessa luodaan malli monialaiselle lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskukselle ja kootaan eri alojen asiantuntemus yhteen liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uuden osaamiskeskuksen ympärille rakennetaan laaja yhteistyöverkosto, joka koostuu korkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstön lisäksi julkisen sektorin liikunta-, terveys- ja kasvatusalojen asiantuntijoista, urheiluseurojen ja järjestöjen toimijoista sekä eri alojen yrityksistä.

Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta löytyvästä uutisesta (16.4.2021)!

HCT2.0-projektet bygger ett ännu bättre Hälsocampus Åbo (Åbo Akademi, 16.4.2021)

Lisätietoja:
Koordinaattori Mira Lehti, Terveyskampus Turku
mira.lehti (at) turkuamk.fi ja p. 040 524 9178

Kuva: Pexels.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.