Aurinkoinen Naantali täyttää tänä vuonna 575 vuotta, ja on yksi monen suomalaisen ja ulkomaalaisenkin matkailijan valitsemista kohteista maassamme mielenkiintoisen historiansa, kauniin saaristoluontonsa ja monipuolisten palvelujensa vuoksi. Vierailijoiden palvelu vaatiikin monipuolista yhteistyötä alueen toimijoilta. Visit Naantali kehittää tätä yhteistyötä ja sen toimitusjohtaja Tarja Rautiainen on aktiivinen toimija myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin matkailufoorumin työssä.

Joukossa hyvä työ tiivistyy

Tarja on toiminut koko työuransa ajan osana erilaisia laaja-alaisia matkailualan yhteistyökokonaisuuksia. Hänen tehtävänsä on ollut toimia eräänlaisena toimijoita kokoavana ja keräävänä sateenvarjona. Hän uskoo, että uudet kumppanuudet avaavat uusia ovia ja avoimella suhtautumisella saa uusia yhteistyömahdollisuuksia. ”Hyvä kumppani osaa myös aavistaa yhteistyön mahdollisuuden siinä, missä toinen voi nähdä kilpailun”, Tarja sanoo. Ja hyvässä porukassa innostuneisuus, hyvät ideat ja toisten tukeminen on huomattavasti suurempaa ja jokainen yrittää enemmän kuin parhaansa.

Tarjan mielestä voisimmekin tuunata sanonnan ”joukossa tyhmyys tiivistyy” 2000-luvulle; joukossa hyvä työ tiivistyy. Kumppanuus on nimittäin aina molemminpuolista ja yhteistyöhön tarvitaan vähintään kaksi kumppania, mielellään useampia, jotta syntyy laajoja verkostoja ja suurempia hyötyjä. Samalla pitää muistaa, että todellinen kumppanuus perustuu luottamukseen. On vaikea kuvitella tehtävän hyvää yhteistyötä, jos osapuolet eivät luota toisiinsa. ”Ja sinun itsesi on oltava myös sen luottamuksen arvoinen”, Tarja huomauttaa.

Uusia kumppaneita ihan naapurista

Viimeisin hieno esimerkki konkreettisesta kumppanuustyöstä Naantalin alueella on Naantalin matkailuelinkeinon Masterplan, joka tehtiin yhdessä Naantalin kaupungin, yrittäjien ja Visit Naantalin kanssa. ”Oli ilo seurata ja osallistua siihen innokkaaseen yrittäjien joukkoon, joka useassa työpajassa ideoi ja kehitti uusia matkailutuotteita ja palveluketjuja ja löysi uusia kumppaneita ihan naapurista”, Tarja kertoo. Mukaan tarvitaan aina joku taho, joka kannustaa, kokoaa yhteen, potkii eteenpäin ja ennen kaikkea toteuttaa ja vie eteenpäin syntyneitä ideoita. Tässä Tarja haluaa olla mukana.

Työssään Tarja pääseekin jatkuvasti toimimaan asiakkaiden, yrittäjien, yhteistyökumppaneiden ja virkamiesten kanssa Naantalin hyväksi. Se on iso mahdollisuus, joskus vaativa haaste, mutta silti päivittäin positiivista energiaa antava voima. ”Ja Kumppanuusfoorumin kautta saan mahdollisuuden vaikuttaa koko maakunnan matkailussa, olen saanut uusia yhteistyökumppaneita ja pääsen miettimään matkailullisia asioita monelta kantilta, en vain pönkittäen omaa kuplaani”, hän lisää. Yhteiset tavoitteet kokoavat yhteiselle matkalle.

Varsinaissuomalaiset ovat sanansa mittaisia

Tarja on kotoisin Kainuusta, mutta hän on asunut jo 35 vuotta Varsinais-Suomessa. Hän pitää varsinaissuomalaisia luotettavina ja sanansa mittaisina ihmisinä, joiden kanssa hyvät ystävyys- ja yhteistyössuhteet kestävät läpi elämän. ”Olen todella onnekas saadessani tehdä työtä upeissa merellisissä maisemissa, nauttiessani runsaasta varsinaissuomalaisesta kulttuuritarjonnasta ja ollessani osa tätä hyvien yhteistyökumppaneiden verkostoa”, hän toteaa lopuksi.

 

Tarja Rautiaisen haastattelun pohjalta tekstin toimitti Salla-Maria Lauttamäki.