Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelmaluonnos on kuultavana

Kommentoi Suomen ensimmäistä merialuesuunnitelmaluonnosta

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Digitaalinen suunnitelma on kuultavana ajalla 18.5.-17.6.2020. Kuka tahansa voi tutustua aineistoon ja osallistua kuulemiseen internetissä osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi.

Saaristomeren alueella korostuu meriteollisuus

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueella on pitkä rannikkoasutuksen ja merenkäynnin perinne, joka näkyy niin alueen asukkaiden arjessa kuin elinkeinoelämässäkin. Merialueen käyttöpaineet ovat kuitenkin lisääntyneet myös täällä. Merialuesuunnitelma tuo esiin sekä alueen nykyistä käyttöä että tulevaisuuden mahdollisuuksia. Siinä esitetään myös alueen kehittämistä ja vaalimista tukevia luonnon ja kulttuurin arvoja.

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueella korostuvat metalli- ja meriteollisuus, merituulivoima ja suuret satamat, sekä kalastus ja vesiviljely.

Meriteollisuus sekä suunnittelualueen muu elinkeinoelämä tukeutuvat vahvasti merenkulkuun ja satamatoimintoihin. Varsinais-Suomen ja Satakunnan satamilla on merkittävä rooli kansainvälisessä logistiikassa ja Suomen kauppamerenkulussa. Suunnittelualueen ainutlaatuinen saaristoluonto, maisemat ja elinvoimainen kulttuuriperintö ovat vetovoimatekijöitä matkailulle ja virkistykselle. Selkämeren ja Saaristomeren kansallispuistot tukevat suunnittelualueen matkailun kehittämistä.

Merialuesuunnitelmaluonnos tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuuksia

Koko merialueen kattavassa, alueellisessa merialuesuunnitelmaluonnoksessa tunnistetaan eri käyttötarkoituksien tulevaisuuden mahdollisuuksia. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa sovittamalla yhteen eri toimialojen tarpeita. Käsiteltyjä toimialoja ovat muun muassa energiantuotanto, kalastus ja vesiviljely sekä matkailu ja virkistyskäyttö.

Suunnitelman laativat kahdeksan rannikon maakunnan liittoa yhteistyössä keskenään ja sidosryhmien kanssa. Työ on poikkeuksellisen haastava yhteistyö- ja oppimisprosessi, ja on edellyttänyt erittäin tiivistä yhteistyötä kolmen vuoden ajan. Ratkaisu on kuitenkin ollut hyvä, sillä näin on saatu aikaan laaja, eri hallintotasoista, organisaatioista ja sidosryhmistä koostuva monipuolinen verkosto. Muissa maissa valtio vastaa merialueesta ja merialuesuunnitelman laatimisesta.

Lisätietoja:

  • Merialueyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä, p. 044 711 4320
  • Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056
  • Erikoissuunnittelija Timo Juvonen, p. 040 8295 543

sähköpostit: etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi