Sinisen talouden vaihtoehtoiset skenaariot -animaatio avaa meren tulevaisuuskuvia

Miltä Saaristomeren ja Suomenlahden merialueet ja niiden käyttö näyttävät tulevaisuudessa? Mikä on merialuesuunnittelun rooli? Muun muassa näitä asioita pohtii Plan4Blue-hanke.

”Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies” eli tutummin Plan4Blue-hanke on koonnut eri alojen ammattilaisia pohtimaan yhdessä merien tulevaisuuden käyttöä ja mereisten alojen tulevaisuutta. Hankkeen ytimessä on kansainvälinen, rajat ylittävä yhteistyö Suomen ja Viron välillä. Yhteistyö on monimuotoista: hankkeessa mukana olevat toimijat ovat pohtineet ja pilotoineet uusia tapoja käsitellä merialueiden käyttöön liittyviä kysymyksiä. Tämän lisäksi hanke on useaan otteeseen tuonut yhteen Suomen ja Viron eri alojen asiantuntijoita muun muassa työpajoissa – olennaista on pohtia mahdollisuuksia ja haasteita yhdessä.

Miltä meremme tulevaisuus näyttää esimerkiksi vuonna 2050? Miten merelliset toimialamme kehittyvät? Mitkä ovat ne keskeiset muutosvoimat, jotka ajavat kehitystä eteenpäin? Nämä ovat asioita, joita hankkeen tulevaisuusskenaariotyössä on käsitelty. Työn tavoitteena on ollut ajattelun ja visioinnin käynnistäminen, ja näiden pohjalta syntyneen skenaarioanimaation englanninkielinen versio on nyt julkaistu! Animaatiota täydentävät infograafit julkaistaan myöhemmin.

Lisää Plan4Blue-hankkeesta ja merialuesuunnittelusta voit lukea hankkeessa mukana olevien suunnittelija Heidi Luseniuksen (Varsinais-Suomen liitto) ja erikoissuunnittelija Riitta Pöntysen (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen) haastattelusta sininenkasvu.fi -sivuilta.