Sinisen kasvun tekijät esiin

Uusi Sinisen kasvun Varsinais-Suomi -sivusto kokoaa yhteen varsinaissuomalaista merialan osaamista ja antaa käsityksen siitä, mitä kaikkea sinisellä kasvulla tarkoitetaan.

Sininen kasvu on keskeinen osa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa, jolla tähdätään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. Varsinais-Suomessa se on yksi potentiaalisimpia menestystekijöitä. Varsinais-Suomen liitto on hiljattain julkaissut sininenkasvu.fi -verkkosivuston, jolle kootaan esimerkkejä sinisen kasvun alalla toimivista yrityksistä, tutkimushankkeista ja muista toimijoista. Uusi sivusto tuo esille, mitä kaikkea innovatiivista alueen sinisen kasvun parissa tällä hetkellä tapahtuu. Sivustoa voidaan käyttää alueen käyntikorttina esimerkiksi EU-edunvalvonnassa.

– ”Sivuston luonti lähti liikkeelle tarpeesta verkottaa meidän Itämeren alueen yhteistyöalueiden sinisen kasvun toimijoita keskenään. Me hyödynnämme sivustoa varsinaissuomalaisten sinisen kasvun toimijoiden esiintuomiseen ja tarjoamme myös alustan kansainväliselle näkyvyydelle”, toteaa Varsinais-Suomen liiton elinkeinopäällikkö Petteri Partanen.

Varsinais-Suomen sinisen kasvun pääteemat

Sijainti Itämeren alueen keskeisessä solmukohdassa sekä perinteikäs merenkulun historia ovat Varsinais-Suomen vahvan merialan osaamisen taustalla. Sinisen kasvun sivustolla esiteltäviksi pääteemoiksi on tunnistettu meriteollisuus, matkailu, biotieteet sekä tutkimus ja innovaatiot. Viides pääteema on omistettu Itämeren alueen yhteistyölle.

– ”Alueellamme tehdään paljon kansainvälistä innovaatiotyötä sinisen kasvun eri osa-alueilla. Sivustolla tekijät pääsevät itse kertomaan osaamisestaan ja innostus näkyy haastateltavissa. Läpileikkaavana teemana on myös kestävä kehitys ja esimerkiksi erilaiset kiertotalouden sovellutukset”, kertoo sivustoa koonnut projektisuunnittelija Otto Lappalainen.

Sininen kasvu osana maakuntaohjelmaa

Kestävällä sinisyydellä on Varsinais-Suomessa paljon kasvupotentiaalia ja se onkin nimetty maakuntaohjelmassa yhdeksi kolmesta älykkään erikoistumisen pääteemasta. Älykäs erikoistuminen, Smart Specialisation, on EU:n aluekehitystyössä keskeinen toimintamalli, jossa olennaista on tunnistaa kunkin alueen strategisesti keskeisimmät osaamisalueet ja lupaavimmat kehityskohteet. Omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa keskittämään teemaan resursseja esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen suhteen. Sinisen kasvun teemasivusto kytkeytyy myös Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumiin, joka kokoaa yhteen maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa toteuttavia verkostoja. Tavoitteena on yhteistyön kautta saavutettava kasvu ja hyvinvointi.

Sivusto on työstetty osana Interreg-itämeriohjelmasta rahoitettua Smart Blue Regions -hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta sinisen kasvun mahdollisuuksista, terävöittää sinisen kasvun strategisia tukitoimia sekä tiivistää alan verkostotyötä Itämeren alueella.

 

Lisätiedot:

  • Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, puhelin 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
  • Projektisuunnittelija Otto Lappalainen, Smart Blue Regions -hanke, puhelin 040 182 9663, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi