Sininenkasvu.fi – Bastu Turku yhdistää eri alojen asiantuntijat pohtimaan yhdessä tulevaisuuden innovaatioita

Turun yliopiston elinkeinoelämäpalvelu Bastu tuo eri alojen asiantuntijoita yhteen tekemään tulevaisuutta. Toiminnan lähtökohtana on niin sanottu kuudennen aallon talous, joka kietoutuu tiiviisti resurssiniukkuuteen, kiertotalouteen ja tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin. Bastussa on olennaista juuri eri alojen osaajien yhteentuominen, mikä on avaintekijänä täysin uudenlaisten innovaatioiden syntymiseen.

Viime syksynä alkanut Bastun uusi vaihe, Bastu 2.0, tekee työstä entistä konkreettisempaa. Käytännössä katsoen se tarkoittaa sitä, että toiminnan luonne muuttuu entistä tavoitteellisemmaksi. Bastussa etsitäänkin tällä hetkellä erityisesti sellaisia toimijoita, jotka ovat valmiita tarttumaan työhön ja kehittämään yhteisistä ideoista konkreettisia tuotteita ja palveluita.

Yksi tällä hetkellä työn alla olevista ajankohtaisista ideoista on sairaalalaivakonsepti, jossa mukana ideoimassa ovat esimerkiksi TYKS ja Turku Science Park. Sairaalalaiva, tai oikeastaan -laivasto, mahdollistaa sairaanhoidon, vedenpuhdistuksen ja ruoka-avun viemisen paikkoihin, joita ei maateitse voida tällä hetkellä muuten tehokkaasti saavuttaa. Bastu on erinomainen esimerkki siitä, miten elinkeinoelämän ja korkeakouluosaajien välistä konkreettista kumppanuutta voidaan esimerkiksi juuri meriteollisuudessa parhaimmillaan edistää.

Lue lisää konseptista Bastumaster Keijo Koskisen koko haastattelusta osoitteesta sininenkasvu.fi!

Sininenkasvu.fi -sivusto on Varsinais-Suomen sinisen kasvun näyteikkuna, jossa esitellään maakunnan huipputoimijoita monipuolisesti koko sinisen kasvun kirjolta. Sivustolla tuodaan esiin myös sinisen kasvun ajankohtaisia rahoitushakuja, Varsinais-Suomen Smart Blue Regions -hankkeesta saamia kumppanialueita sekä ylipäänsä mitä sininen kasvu on.