Ruokajärjestelmän kehittäjät tarttuvat yhdessä kärkiteemoihin

Blogi: Innovatiivisia ruokaketjuja ja -järjestelmää kehitetään Varsinais-Suomessa kuuden kärkiteeman avulla

Poikkeuksellinen vuosi 2020 jäänee historiaan vedenjakajana, jonka jälkeen yhä useampi meistä tiedostaa ruuan, ilmaston ja elonkirjon, eli biodiversiteetin yhteyden toisiinsa. Monet nykyisistä tavoista tuottaa ja kuluttaa ruokaa on todettu kestämättömäksi, ja kiire muuttaa koko niin kutsuttua ruokajärjestelmää on ilmeinen. Tähän kysyntään Varsinais-Suomella on erinomaiset edellytykset osaltaan vastata. Ruokaketjut ovat paikallisen aluetalouden näkökulmasta erittäin merkittävässä roolissa, ja alueella on toimijoita ja osaamista sekä ruokaketjujen eri osa-alueilta, siihen yhä kiinteämmin yhdistyvää IT-osaamista, sekä monipuoliset tutkimus-, koulutus-, ja kehitystoiminnot, jotka kaikki tarvitaan ruoka-alan murrosta vauhdittavien innovaatioiden synnyttämiseen. Vaikka linkkejä eri toimijoiden välillä jo onkin, niitä tarvitaan yhä enemmän ruokajärjestelmän kompleksisten haasteiden kääntämisessä uusiksi kasvun ja kehityksen mahdollisuuksiksi. Tätä varten joukko paikallisia ruokajärjestelmän kehittäjiä on työstänyt suuntaviivoja sille, mitä Varsinais-Suomen ruoka-alan ’älykkään erikoistumisen’ yhteistyöllä tavoitellaan, ja minkälaisten kärkiteemojen avulla innovatiivisia ruokaketjuja täällä voidaan edistää.

Tavoitteeksi nostimme neljä asiaa:

  1. Varsinais-Suomi vahvistaa asemaansa koko Suomen ruoka-aittana: monipuolinen tuotanto, vahva osaaminen ja vastuullisesti tuotetut tuotteet
  2. Varsinais-Suomi on kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen tunnettu innovaattori ja kehittäjä verkostomaisen toimintatavan kautta, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyössä: ruokatuotteet, teknologiset innovaatiot, sosiaaliset innovaatiot, menetelmäinnovaatiot, liiketoimintamalli-innovaatiot ja niin edelleen
  3. Varsinais-Suomi on hiilineutraalisti ja vesistöystävällisesti tuotetun ruoan veturi: tuotanto, jalostus
  4. Varsinais-Suomessa resurssitehokuuden ja lisäarvon pilotti

Varsinaissuomalaisiksi kärkiteemoiksi valittiin kuusi maailmanlaajuisesti merkityksellistä aihetta innovatiivisten ruokaketjujen ja kestävän ruokajärjestelmän rakentamisessa, joissa alueella on erityistä osaamista. Kärkiteemoille valittiin myös edustajat, joista monet ovat jo aiemminkin toimineet aiheen alueellisena veturina ja yhteyshenkilönä, ja jotka jatkossa yhdistävät myös laajemmin uusia toimijoita kärkiteemoihin ja koordinoivat yhteistyötä teemojen kesken.

  1. Uudet, ilmastokestävät viljelykasvit, Marjo Keskitalo (Luke)
  2. Ruoka-alan kiertotalousratkaisut, Riikka Leskinen (Valonia)
  3. Mittaaminen & datan hyödyntäminen, Hilkka Halla (Yrityssalo Oy)
  4. Lyhyet ketjut, alustatalous ja uudet liiketoiminta-mallit, Johanna Mattila (Brahea-keskus, Turun yliopisto)
  5. Kalatalous, Maria Saarinen (Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä)
  6. Ruoka-matkailu & ravintolat, Anne Muurinen (Turku Business Region)

Nyt aloitettu ruoka-alan yhteistyö tähtää alueellisen yhteistyön tiivistämiseen ja kehitysinvestointien houkuttelemiseen Varsinais-Suomeen. Uudet ruokajärjestelmäinnovaatiot syntyvät vain monialaisten osaajien yhteisinä ponnistuksina. Nyt jos koskaan on tämän alan h-hetki kääriä hihat ja ryhtyä ihan uudella tarmolla hommiin.

Helmikuun 11. päivänä 2021 pidämme tietoiskuwebinaarin Varsinais-Suomen alueen toimijoille Innovatiivisten ruokaketjujen kuudesta kärkiteemasta tulevaisuuskuvineen. Tilaisuuden tavoite on tuoda paikallisten alan toimijoiden, ja erityisesti yritysten ja alueellisten päätöksentekijöiden tietoisuuteen kärkiteemojen tutkimus- ja kehitystoiminta ja sitä keskeisesti tekevät tahot yhteisten intressien ja verkostoitumisen edistämiseksi. Tervetuloa siis mukaan nostamaan Varsinais-Suomi entistä parempiin asemiin innovatiivisten ruokaketjujen ja kestävän ruokajärjestelmän rakentamisessa! Lue lisää Innovatiiviset ruokaketjut – NYT -webinaarista tästä linkistä.

Ruokajärjestelmän kehittäjät -ryhmän puolesta,
Laura Forsman
Food Tech Platform Finland & Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
Turun yliopisto
etunimi.sukunimi (at) utu.fi

Kuva: Varsinais-Suomen liitto

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.