RKK-foorumi 1.11: Kasvu edelleen vahvaa mutta tasaantumassa – osaajatarve korostuu myös rakennusalalla

Rakennus -ja kiinteistöalan ennakointifoorumi kokoontui Turun AKK:n tiloissa Artukaisissa torstaina 1.11.2018.

Kaikilla Varsinais-Suomen keskeisillä toimialoilla menee nyt hyvin. Työllisyysaste on noussut vahvasti ollen noin 72% tasolla. Turun seudulla on jopa enemmän työtilaisuuksia tarjolla kuin vuoden 2018 huipun aikana. Varsinais-Suomen osuus koko maan työllisten kasvusta on merkittävä. Työttömyyden aleneminen on myös ollut vahvaa kaikissa ikäluokissa ja eri koulutustasoilla. Työperäinen muutto maakuntaan on kasvanut ja osaajapula on tunnettu tosiasia. Hyvä työllisyystilanne koskee myös rakennus -ja kiinteistöalaa.

Koko maan osalta ennakoidaan rakentamisen kasvun pysähtyvän vuonna 2019 pääosin maa -ja vesirakentamisen kääntyessä miinukselle. Sektori on hyvin riippuvainen valtion rahoituksesta ja tämä vaihtelee mm. hallituskausien mukaan.  Korjausrakentaminen kasvaa tasaisesti uudisrakentamisen kasvun selvästi tasaantuessa. Varsinais-Suomessa kasvu tulee tällä hetkellä pääosin asuinrakentamisesta ja erityisesti kerrostalorakentamisesta. Myös liiketilarakentaminen on ollut kasvussa. Vuosina 2019-2020 kasvun oletetaan tasaantuvan myös Varsinais-Suomessa.

Henkilöstön puolella esiintyy pulaa erityisesti ammattitaitoisista suunnittelijoista ja toimihenkilöistä. Ulkomaisen työvoiman rooli eri ammattitasoilla on jatkuvasti kasvamassa. Kielitaitokysymykset ja muut soveltuvuus kysymykset nousevat tällöin esille erityisesti koulutetumman henkilöstön osalta.

Koulutuskysymysten osalta tilaisuudessa käsiteltiin mm. II asteen uudistuksen merkitystä ja tilannetta mm. rakennusalan näkökulmasta. II asteen uudistuksen seurauksena koulutuksen työelämälähtöisyys on vahvistunut ja muuttunut myös joustavammaksi. Koulutuksen ajantasaisuus suhteessa työelämän dynaamisuuteen on toisaalta jatkuva haaste.

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa työvoimapulaan mm. muuntokoulutuksen sekä monimuoto/aikuiskoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Koulutuksen uudistuneet tekniset puitteet, (mm. digitalisaatio ja virtuaalisuus) toimintaympäristö ja monialaiset vaatimukset ovat muokanneet opetusta jo pidempään. Käydyssä keskustelussa korostettiin mm. perustaitojen ja alan perusosaamisen merkitystä työelämässä. Työelämän moninaisuudesta huolimatta todettiin sieltä saatava palaute ja vuorovaikutus keskeiseksi koulutuksen sisältöjä ohjaavaksi tekijäksi. Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto käsittelee tilaisuuden antia kokouksessaan.

Tilaisuuden esitykset:

Työllisyyskatsaus /Juha Pusila

Suhdannekatsaus /Markku Leppälehto

Uudistuva ammatillinen koulutus/Osku Laukkanen ja Henry Koskinen

Älykäs rakentaminen -Muuntokoulutus (TuAMK)/Esa Leinonen

Oppimisympäristöjen muutos (TuAMK) / Esa Leinonen