Rahoitusta matkailuelinkeinon elpymiseen

Matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille kohdennettu rahoitushaku järjestetään 3.7.2020–31.8.2020.

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Hankerahoitusta ei voi käyttää toimintatukena (normaalin toiminnan ylläpitäminen). Rahoitusta ei voida myöntää yksittäiselle yritykselle.

Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena tulee olla matkailuelinkeinon elpymisen edistäminen ja matkailun kehittäminen alueilla. Hankkeet ovat ensisijaisesti kehittämishankkeita, mutta niihin voi tarvittaessa sisältyä pieniä investointeja hankekohtaisen maksimituen rajoissa.

Hankkeiden päätoteuttajien tulee olla matkailun alueorganisaatioita tai vastaavia alueen matkailua laaja-alaisesti kehittäviä toimijoita. Hankkeessa voi olla mukana myös osatoteuttajina tai kumppaneina perustellusti muita hankkeen kannalta relevantteja toimijoita.

Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto toimivat rahoittavina viranomaisina.

Tarkempaa tietoa hausta löytyy hakuilmoituksesta.