Rahoitusta koronavirusepidemian aiheuttamien, alueen kehitykselle haitallisten vaikutusten hillintään

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Tällä hakukierroksella haetaan/painotetaan hankkeita, jotka hillitsevät koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista. Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat, ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Rahoitus on pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitusta on käytössä vähintään 325 000 euroa.

Hakemukset tulee jättää pe 17.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Tuen hakeminen: katso tarkemmat ohjeet tuen hakemiseksi Varsinais-Suomen liiton sivuilta.