Turun museokeskuksen / Varsinais-Suomen maakuntamuseon tutkija Paula Saarento tekee maakunnallista työtä kulttuuriperinnön parissa yhdessä monien varsinaissuomalaisten kumppaneiden kanssa. Työssään Paula motivoituu saadessaan edistää itselleen tärkeitä asioita. Varsinais-Suomessa häntä inspiroi ympäristö, jolle vanha kulttuuriperintö antaa syvyyttä ja merkitystä. Paulalle on tärkeää myös meri ja saaristo sekä vireä kulttuurielämä, joka mahdollistaa monipuolisen harrastamisen.

Kumppanuus – toimintaa yhteisen hyvän edistämiseksi

Varsinaissuomalainen kumppanuus merkitsee Paulalle yhteistyötä ja asioiden viemistä eteenpäin yhdessä täällä toimivien ihmisten, yhdistysten ja organisaatioiden kanssa. Kumppanuus on yhdessä tekemistä, ajatusten vaihtoa ja toisten tarpeiden huomioimista sekä toimimista yhteisen hyvän edistämiseksi. Yhteistyö lisää voimaa ja näkyvyyttä.

Monipuolinen kumppanuus kantaa hedelmää

Paulan vastuulle kuuluvassa rakennetun kulttuuriympäristön tietojen keruussa, maisemahistorian tutkimuksessa ja tietojen välittämisessä on Varsinais-Suomen alueella saatu paljon aikaan juuri kumppanuuksien avulla: ”Olemme toteuttaneet monia usein seutukuntakohtaisia kulttuuriympäristöprojekteja yhteistyössä kuntien, Varsinais-Suomen liiton, ELY-keskuksen, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Näin olemme saaneet kerättyä mittavan ja melko kattavan tietovarannon Varsinais-Suomen rakennuskulttuurista ja maisemahistoriasta.”

”Valtakunnallisestikin tarkasteltuna meillä Varsinais-Suomessa on mittavat kulttuuriympäristön tietovarannot, ja tietojärjestelmä, joka palvelee kaikkia Varsinais-Suomen kuntia. Tämä työ on ollut mahdollista vain, koska täällä on pitkään tehty yhteistyötä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa”, Paula toteaa.

Yhteistyö hankkeissa on monipuolista ja jatkuu edelleen: ”Loppusuoralla olevassa Turunmaan kulttuuriympäristöprojektissa hankekumppanina on Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry, ja projekti on toteutettu yhteistyössä muun muassa Paraisten ja Kemiönsaaren kuntien, kotiseutu- ja kyläyhdistysten, Sagalundin ja Paraisten museon, Biosfäärialueen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa.”

Onnistunut tiedonkulku on osa kumppanuutta

Paula on aktiivinen jäsen Avoimen tiedon verkoston toiminnassa. Verkoston tavoitteena on tiedon mahdollisimman avoin saatavuus, ja se edistääkin laajasti paikkatietojen ja avoimen datan hyötykäyttöä.

Monipuoliset aineistot tuovat hyötyjä useille käyttäjäryhmille, joten niiden jakaminen on maakuntamuseolla todettu tarkoituksenmukaiseksi: ”Tiedot ovat kaikkien alueen viranomaisten käytössä MIP-portaalissa (Varsinais-Suomen maakuntamuseon informaatioportaali), ja osa niistä mukaan lukien maisemahistoriakartat, on julkaistu kaikkien kansalaisten käyttöön Lounaistiedon karttapalvelussa.  Julkaistut tiedot ovat myös ladattavissa Lounaistiedon dataportaalissa.” Kannattaa käydä tutustumassa!

 

Tekstin on Paula Saarennon haastattelun pohjalta toimittanut Sara Tamsaari.