Digitalisaatio tarkoittaa digitaalitekniikan käyttöönottoa – digitaalista viestintää, rakenteita ja ajattelua – jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Se vaikuttaa työhömme mm. tuomalla uusia liiketoimintamalleja ja ansaintamahdollisuuksia.

Allied ICT Finland tuo yhteen yli 1200 suomalaista tieto- ja viestintäteknologian yritystä, tuhansia tutkijoita ja 17 alan yliopistoa ja tutkimuslaitosta. Sen tavoite on tarjota kanava ja malli digitalisaation mahdollistamalle yhteistyölle ja investoinneille ja huolehtia siitä, että Suomi on uusien teknologioiden ja liiketoiminnan mahdollisuuksien etujoukoissa. Kehityspäällikkö Paavo Kososen tehtävä AIF-verkostossa on käynnistää kansainvälisille markkinoille tähtääviä yhteishankkeita yritysten kanssa, sekä kehittää tehokkaita toimintatapoja elinkeinoelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Paavon työ liittyy mm. Kumppanuusfoorumin sinisen kasvun verkoston ja älykkään erikoistumisen työhön.

Kumppanuudesta hyötyy jokainen

Asutus maapallolla keskittyy rannikkoalueille, joilla muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvien sääilmiöiden, kuten tulvien tai myrskyjen vuoksi voi syntyä akuutteja terveydenhuollon tarpeita. Jotta näihin voidaan vastata, tarvitaan liikuteltavia sairaalayksiköitä, joita kehitetäänkin parhaillaan varsinaissuomalaisella osaamisella. Paavo on ollut mukana kehittämässä tulevaisuuden sairaalalaivakonseptia yhteistyössä Turku Science Parkin, Bastun, Allied ICT Finlandin, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Konseptin avain on miettiä kahden, myös Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategiassa tunnistetun varsinaissuomalaisen kärkialan, terveydenhuollon ja laivanrakennuksen, yhdistämistä.

Hankevalmistelu on edennyt yhteistyössä monen toimijan kesken, ja siihen liittyvän yrityskonsortion kasaamiseen on saatu rahoitusta mm. Business Finlandilta. Yritysten kiinnostus on kasvanut jatkuvasti ja tavoite on jättää tutkijoiden ja yritysten Co-Innovation -hankkeiden rahoitushakemukset vuoden 2020 alussa. Konseptin ideoiminen on vaatinut ja vaatii hyvin laaja-alaista osaamista terveysteknologioista laivanrakentamiseen ja kriisienhallintaan.

Parhaimmillaan kumppanuus on juuri tätä: yhdessä tekemistä, josta jokainen hyötyy. Yhteistyössä hyödynnetään eri kumppaneiden erityisosaamista ja saadaan aikaan tuloksia, joihin on vaikea päästä yksin.  ”Varsinaissuomalainen kumppanuus perustuu kovan luokan osaamiseen ja yhdessä tekemiseen. Tärkeintä ei ole hypettäminen, vaan konkreettisten tulosten saavuttaminen”, Paavo toteaa.

Kumppanuus voi olla myös eri verkostojen välistä yhteistyötä ja erityisen motivoivaa Paavon mielestä onkin mahdollisuus olla mukana käynnistämässä yhteistyötä, jossa kehitetään uusia ratkaisuja ja mukana olevat partnerit saavat yllättäviäkin hyötyjä itselleen.

Varsinais-Suomessa on kaikkea paitsi ruuhkia

Varsinais-Suomessa asuminen ja työskentely on mukavaa, sillä täällä on sopivan kokoisia kaupunkeja, joissa eläminen ja liikkuminen on helppoa ilman ruuhkia. Paavo arvostaa sitä, että kaikki palvelut ja runsas kulttuuritarjonta löytyvät läheltä ja maaseutu tarjoaa hyvät mahdollisuudet ulkoiluun vaikkapa polkupyörän kanssa.

”Ihmiset ovat yllättävänkin halukkaita auttamaan”, hän jatkaa pohtiessaan työhön liittyviä asioita, joten kannattaa kysellä ja myös kertoa vähän siitä, mitä itse tekee ja millaisia haasteita on ratkottavana.  Esimerkiksi yhteistyö yksityisten rahoittajien kanssa kasvun rahoittamiseksi ja arvokkaiden verkostojen luomiseksi voi avata mielenkiintoisia mahdollisuuksia yrittäjille.

Kysy kumppanilta:
Seuraava ympäristöalaa mullistava teknologinen ratkaisu?

Paavo Kososen Varsinainen kumppani! -sarjaan esiteltäväksi kutsui Jussi Laaksonlaita Turun ammattikorkeakoulusta. Jussin mukaan digitalisaatio ja teknologioiden nopea muutos mullistavat vähitellen myös vesi- ja ympäristöalaa. Hän halusi kysyä Paavolta, mikä voisi olla seuraava ympäristöalaa mullistava teknologinen ratkaisu, jonka kehittämisessä Varsinais-Suomen teknologiaosaamisella ja verkostoilla on merkittävä rooli?

”Elintarvikeketjun eri vaiheissa on paljon mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota ja uutta teknologiaa. Varsinais-Suomi on tämän suhteen hyvissä asemissa, koska täällä on pitkät perinteen innovatiivisten elintarvikkeiden kehittämisessä, elintarviketeollisuutta, ravintoloita, maatiloja, teknologiaosaamista esimerkiksi tekoälyratkaisuissa ja halu edistää ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Ruokaan ja syömiseen liittyy vahvasti myös sosiaalinen puoli ja siksi digitalisaation ja teknologioiden kehittämisen lisäksi on tärkeää varmistaa, että ratkaisut ovat eettisesti kestäviä ja kuluttajien näkökulmasta mielekkäitä käyttää”, Paavo vastaa.

Ruokaketjuihin liittyvää yhteistyötä tehdäänkin Varsinais-Suomessa monella saralla, muun muassa älykkään erikoistumisen yhteistyössä ja kiertotalouteen liittyvissä ryhmissä, joten jäämme innolla odottamaan seuraavaa innovaatiota!

Paavo Kososen haastattelun pohjalta tekstin toimitti Salla-Maria Lauttamäki.