Osallistu merialuesuunnitteluun: kerro oma näkemyksesi tilanne- ja tulevaisuuskuvista

Merialuesuunnitelmat ovat Suomen rannikkomaakuntien liittojen ja Ahvenanmaan johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa muodostettava näkemys merialueen tulevan käytön suuntaviivoista. Merialuesuunnittelun perustan muodostaa tilannekuva, joka koostuu useista erillisistä selvityksistä. Näitä ovat suunnittelualueiden ominaispiirreselvitykset, sinisen talouden tilannekuva 2018, suunnittelualueiden merellisen kulttuuriperinnön ominaispiirteet, Suomen meren rannikon rakennetut ja rakentamattomat rannat -seurantatutkimus, meriluonnon zonation analyysi 2019 ja meriympäristön tila 2018. Tilannekuvan pohjalta merialuesuunnittelijat ovat luonnostelleet valtakunnallisia merialueen tulevaisuusskenaarioita Capful Oy:n johdolla.

Sidosryhmiltä pyydetään näkemyksiä 10.5.2019 mennessä

Tilannekuvaan ja valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden luonnoksiin pyydetään nyt sidosryhmien näkemyksiä. Aineistot ovat nähtävillä 10.4.-10.5.2019 www.merialuesuunnittelu.fi -sivuilla. Sivuilla on digitaalinen kyselylomake, jonka kautta voi antaa näkemyksensä. Sivuilta löydät tietoa myös touko-kesäkuussa järjestettävistä sidosryhmätyöpajoista, joiden kautta valtakunnallisista skenaarioista jatketaan suunnittelualuekohtaisten skenaarioiden muodostamiseen. Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto vastaavat Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen suunnittelusta.

Tutustu tilannekuvaan ja tulevaisuusskenaarioihin www.merialuesuunnittelu.fi -sivuilla. 

Tutustu Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan kuulemisaineistojen tiivistelmään.

Lisätietoja:
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 0561
Erikoissuunnittelija Timo Juvonen, p. 040 8295 543

sähköpostitse: etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi