Merellisten alueiden yhteinen manifesti peräänkuuluttaa Leadership2020 merialan strategian päivitystä.

Varsinais-Suomi johti Euroopan merellisten alueiden manifestin tekoa uuden Euroopan meriteollisuuden strategian saamiseksi

Keväällä 2018 Europan merellisten ja perifeeristen alueiden edunvalvontajärjestö CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) pyysi Varsinais-Suomea ja Itämerikomission merialan työryhmän puheenjohtajaa Tiina Perhoa vetämään prosessia, jossa muodostetaan CPMR:n alueiden yhteinen julkilausuma. Julkilausuman tavoitteena on ollut käynnistää uuden eurooppalaisen teollisuusstrategian ”Leadership2030” muodostaminen Euroopan meriteollisuudelle. Koska sininen kasvu ja erityisesti meriteollisuus ovat Varsinais-Suomelle erittäin tärkeitä teemoja, oli alueelle luonnikasta vetää tätä aloitetta, jossa yhteinen manifesti sai muotonsa.

Euroopassa on tällä hetkellä 300 telakkaa ja sektori työllistää suorasti 500.000 ja epäsuorasti 400.000 työntekijää. Suurin huoli ja uhka on tämän teollisuuden menettäminen Euroopan ulkopuolelle, erityisesti Kiina on osoittanut potentiaalia haastaa Eurooppaa. Taloudellisen merkittävyyden lisäksi tämä sektori on merkittävä myös strategisesti (sotilaslaivastot).

”Varsinais-Suomen intressit liittyvät erityisesti koulutukseen, teknologisiin innovaatioihin sekä ympäristöystävällisyyteen, ja nämä teemat ovatkin manifestissa huomioitu” kertoo työryhmän puheenjohtaja Tiina Perho

Työ jatkuu edelleen kilpailukykyisen meriteollisuuden strategian saamiseksi, ja seuraavaksi alueiden manifesti esitetään komission DG Grown johdolle Brysselissä.

Leadership2030 – Towards a new European Strategy for Maritime Industries”

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.