Matkailuparlamentti 2019: Tiedolla johtaminen ja kestävä kehitys ohjaavat matkailuliiketoimintaa

  • Tiedolla johtaminen on osa menestyvän matkailualueen ja -tuotteen rakentamista
  • Yksilölliset ja kestävät valinnat ovat yhä tärkeämpiä kriteerejä matkailukohteita valittaessa
  • Varsinais-Suomen Matkailuparlamentti kokosi matkailutoimijat Naantaliin

Turku Science Park Oy tapahtuman pääjärjestäjänä on koostanut tämän yhteenvedon tapahtumasta.

Matkailutoimialan yritykset, yhdistykset ja julkiset toimijat yhteen kokoava Varsinais-Suomen Matkailuparlamentti tarjosi tiiviissä paketissa katsauksen alan ajankohtaisiin näkymiin ja trendeihin. Asiantuntijapuheenvuorojen, keskustelujen ja työpajaosuuden tavoitteena oli edistää varsinaissuomalaisten matkailutoimijoiden tietopohjaa, yhteistyötä ja kilpailukykyä.

Helsingin kaupungin elinkeino-osaston erityissuunnittelija Jukka Punamäki ja Visit Finlandissa rannikkoalueen matkailuyhteistyöhön keskittynyt Asta Laaksonen syvensivät tilaisuuteen osallistuneiden runsaan sadan hengen ymmärrystä alan toimintaympäristön tilasta ja näkymistä. Punamäki korosti, että matkailumarkkinointi ei ole oma erillinen saarekkeensa, vaan kaikki kaupunkikehittäminen on myös matkailun kehittämistä.

Faktoista suuntaa kehittämiselle

Organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisessä on nopeasti yleistynyt puhe tiedolla johtamisesta. Tällöin keskitytään erityisesti eri tietojärjestelmien kautta saatavissa olevaan tietoon, jota analysoimalla saadaan tukea päätöksenteolle ja valinnoille, joilla organisaation toimintaa ohjataan. Jukka Punamäen mukaan tiedolla johtaminen ei matkailualalla ole helppoa.

Jukka Punamäki Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta kertoi tiedolla johtamisesta ja avoimesta datasta matkailualalla.

– Matkailualalla tiedetään hyvin vähän matkailijoiden toimista, mm. ostokäyttäytymisestä ja liikkumisesta. Matkailu on toimialana sirpaleinen, joten mittaaminen on huonossa jamassa.

Toimet tilanteen korjaamiseksi on kuitenkin aloitettu. Helsingissä käytössä on jo erilaisia työvälineitä, esimerkiksi Visiittori ja Benchmarking Alliance sekä Google Studio. Tietoa kerätään myös matkailijoiden liikkeitä seuraamalla. Apuna on mm. Hypercell Industries Oy:n ratkaisu, jota on hyödynnetty myös yhtiön kotikaupungissa Turussa.

– Olemme Helsingissä keränneet sen avulla anonyymiä dataa kansainvälisten risteilyvieraiden liikkeistä. Bluetooth-signaali napataan satamassa ja sen avulla saamme tietoa siitä, mitä reittejä risteilyvieraat kulkevat ja missä käyvät, Jukka Punamäki kertoi puheenvuorossaan.

Kestävä kehitys korostuu valinnoissa

Elämysten osuus ihmisten rahankäytössä korostuu samaan aikaan kun matkailu ja liikkuminen on merkittävä ilmastonmuutosta ylläpitävä tekijä. Se tuo alan liiketoiminnan kehittämiselle omat haasteensa. Asta Laaksosen mukaan eettisyys ja vastuullisuus korostuvat matkailijoiden valinnoissa, jotka tehdään yhä itsenäisemmin ja digitaalisia alustoja hyödyntäen.

– Sustainable Travel Finland on yksi Visit Finlandin painopisteistä. Se on matalan kynnyksen kestävän matkailun ohjelma matkailualueille ja -yrityksille. Se on myös viestintätyökalu ja laatumerkki matkailijoille ja matkanjärjestäjille, Laaksonen kertoi.

Turun seudulla matkailuliiketoimintaa kehitetään globaaleihin, kansallisiin ja alueellisiin haasteisiin vastaamalla. Sesonkiluonteisuutta halutaan vähentää ja kohteiden saavutettavuutta niin digitaalisilla alustoilla kuin fyysisesti parantaa. Samalla ratkaisuissa ja viestinnässä halutaan korostaa kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja. Tilaisuuteen sisältyi myös työpajaosuus, jossa näitä kysymyksiä pohdittiin kolmessa työryhmässä. Iltapäivä tuottikin yrittäjien ja toimijoiden näkemysten pohjalta eväitä myös Varsinais-Suomen matkailuohjelman päivitystyöhön.

Matkailuparlamentin puheenvuorot katsottavissa myös Turku Science Park Oy:n YouTube-kanavan soittolistalta

Tilaisuuden aineistot ovat saatavilla:

https://turkubusinessregion.com/matkailuliiketoiminta/matkailun-aineistopankki/

Yhteystiedot:
Asiakkuuspäällikkö Petra Niskanen
+358 40 635 3334
petra.niskanen@turkubusinessregion.com

Kuva: Riku Näsänen, Turku Science Park Oy