Matkailufoorumi 25.10.2018 – Koulutuksen ja koko alan imago tärkeässä asemassa osaavan työvoiman saatavuuden kannalta

Matkailualan työllisyys on selvästi kohentunut muun työllisyyden tavoin ja tietyillä aloilla (mm. kokit) on nähtävissä selvää pulaa osaavasta työvoimasta.  Matkailufoorumin paneelikeskustelussa korostuivat näkemykset koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän saumattoman yhteistyön tarpeesta. Alan ja koko koulutuksen vetovoiman näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää että nuorilla on oikea kuva alasta ja sen vaatimuksista. Koulutusmahdollisuuksia alueella on varsin hyvin tarjolla. Oikea soveltuvuus tälle usein hektiselle ja kausiluonteiselle alalle on ensiarvoisen tärkeää.  Myös kansainvälisten osaajien tarve on jatkuvasti korostunut kielitaidon ollessa tällöin keskeinen haaste.  Oppilaitosten välinen yhteistyö ja loogiset koulutuspolut esimerkiksi II asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen välillä muodostavat myös tärkeän osa-alueen koulutuksen kehittämisessä.

Päivän muissa osioissa kuultiin Visit Finlandin ajankohtaiskatsaus erityisesti suuralueyhteistyön osalta (rannikko -ja saaristoalue) sekä kuultiin saariston brändäyshankkeen etenemisestä.

Lisäksi esillä olivat hyvin vahvasti digitaalisten palveluiden kehittäminen.

Päivän esitykset:

Matkailudiili-toimintaohjelma (Johanna Kallunki ja Ida Müller)

Matkailudiilin palvelukokeilu (Anu Nylund)

Työmarkkinakatsaus (Juha Pusila)

Matkailualan koulutus Varsinais-Suomessa (Telle Tuominen)

Visit Finland -katsaus (Asta Laaksonen)

Saariston brändäyksestä (Tarja Rautiainen)

VirMa (Niina Ruuska)

Kilpailuetua digistä (Ira Lahovuo)

Liikenteen ja kaukoliikenteen matkaketjut (ks. dia 97) (Mari Sinn)