Matkailuelinkeinon tiekarttatyön työpaja II 30.8.

Kuva: Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartan toteuttamista koskeva työpaja järjestettiin maanantaina 30.8.2021. Tilaisuudessa kuultiin Business Finland/Visit Finlandin ajankohtaiskatsaus matkailuelinkeinon tilasta ja kehitysnäkymistä Suomessa ml. keskeisten valtakunnallisten kehitysprojektien tilannekatsaus sekä tiekarttatyön toteuttamista edistävien teemaryhmien katsaukset. Lisäksi työpajassa syvennettiin näkemystä tiekartan toteuttamisen edellytyksistä. Tavoitteena oli erityisesti vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Teemaryhmätyöskentelyä tukevan hanketyön tunnistaminen ja ideointi
  • Maakunnalllisen ja alueellisen kehittämistyön sekä hankkeistuksen käsikirjoitus
  • Seuranta, indikaattorit ja osallistaminen

Tilaisuudessa esille nousivat mm. resurssointi -ja vastuukysymykset sekä rajapintaratkaisut Visit Finlandin järjestelmien- ja ohjelmien suhteen. Teemaryhmien työ jatkuu syksyllä. Lisäksi on tarkoitus koota tiekarttatyön johtoryhmä, jolle kuuluvat myös saavutettavuus, brändäys ja markkinointikysymykset.

Ohessa 30.8 tilaisuuden esitykset ja koosteet.

2021.08.30 VS Kehittämistyöpaja Katarina Wakonen Visit Finland

Digitalisaatiotyöryhmän esitys ja kooste 30.8

Kestävän matkailun ryhmän esitys ja kooste 30.8

Tiedolla johtamisen ryhmän esitys ja kooste 30.8

Tallennus
(Huom: tallennus on raakaversio)

Lisätiedot: Esa Högblom Erikoissuunnittelija | Specialplanerare +358 407760310 Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands förbund

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.