Maaseutujen liikennepalvelut 28.10.2016

VTT järjesti yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa työpajan maaseudun liikkumispalveluista Turussa 28.10.2016. Työpaja oli osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa uusia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja, jotka mahdollistavat liikkumis- ja kuljetuspalveluiden tarjoamisen ja järjestämisen harvaan asutuilla alueilla kustannustehokkaasti. Hanke huomioi liikkujaryhminä niin alueen asukkaat kuin matkailijat. Lisäksi yhteiskunnan korvaamat ja tukemat kuljetukset ovat tarkastelun kohteena.

Työpajan ohjelma:
klo 8.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
klo 9.00 Varsinais-Suomen liikennestrategia,
liikennesuunnittelija Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto
klo 9.15 Hanke-esittely sekä esimerkkejä liikkumispalveluista,
erikoistutkija Jenni Eckhardt, VTT
klo 10.00 Ryhmätyöskentely: Varsinais-Suomen liikkumispalveluiden visio
klo 11.20 Kahvitauko
klo 11.40 Ryhmätöiden esittely
klo 12.15 Tulosten priorisointi
klo 12.30 Tilaisuus päättyy

MaaseutuMaaS, hanke-esittely

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Varsinais-Suomen liikennestrategia ja maaseutualueiden liikennepalvelut, Mari Sinn

VTTn alustus Maaseutujen liikennepalvelut nykytilanteessa, Jenni Eckhardt

Työpaja-aineistot:

MaaseutuMaaS 1 työpaja 2016

MaaseutuMaaS 1 työpaja yhteenvedot 2016

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Mari Sinn
p. 045 807 8969

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

 

Kuva: Varsinais-Suomen liitto