Luovuutta kulttuurin sijaan!

Kulttuurifoorumin tavoitteita ja toimintaa pohdittiin maakuntaohjelmaseminaarin yhteydessä 14.6.2018.

Luovuus foorumin nimeksi kulttuurin sijaan, siiloista toimialarajat ylittäviin kohtaamisiin ja eri foorumien yhdyspintojen vahvistamiseen, hanketyö ja rahoitusmahdollisuudet näkyväksi ja tukea näihin. Yritykset ja ansaintalogiikka mukaan. Ennakointitietoa kentältä ja yhteistä ideointia. Miten saataisiin aidosti mukaan kaikki maakunnan kehittämiseen, miten taata monikulttuurisuus ja kaiken ikäisten osallistuminen? Tällaisia toiveita ja kysymyksiä nousi esiin kulttuurifoorumin ensimmäisessä tapaamisessa Maakuntaohjelma- ja kumppanuusfoorumi -tilaisuudessa Kårenilla 14.6. Tapaamiseen osallistui kymmenkunta hyvin kattavasti erilaisia tahoja edustavaa, pääosin kulttuurin/luovan yrittäjyyden parissa toimivaa tahoa.

Siitä, mikä olisi toimiva ja tehokas kulttuurifoorumin toiminnan muoto, tai miten ylipäätään kulttuuri/luovuus ja niihin liittyvät toimijat määritellään, käytiin vilkasta keskustelua. Yhteisesti todettiin kuitenkin, että tarvitaan sekä konkreettisia, eri teemojen ympärille rakennettuja tapaamisia, että tiedonvaihtoa digitaalisesti. Foorumisivuille toivottiin kaikkien foorumien osalta neljännesvuosittain tapahtuvaa uutisointia siitä, mitkä teemat ovat esillä ja keskustelussa, sekä millaista apua, ideoita ja yhteistyötä muilta foorumeilta kaivataan. Vahva viesti oli, että foorumien tulisi aktiivisesti seurata toistensa tekemisiä.

Työ kulttuurifoorumin kehittämiseksi on vasta aivan aluillaan, mutta tästäkin saadaan jo hyviä eväitä jatkotyöskentelyyn. Seuraavaksi Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunta saa nämä foorumiterveiset pohdittavakseen ja määrittelee, millaisin askelin asian kanssa konkreettisesti edetään. Pysy kuulolla ja liity foorumille!