Lokakuussa avoinna useita kulttuurin alan rahoitushakuja

lokakuussa on avautunut runsaasti kulttuurin alan rahoitushakuja hyödynnettäväksi alueen toimijoille. Ohessa koonti Taiteen edistämiskeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kulttuurirahaston keskusrahaston avoinna olevista hauista. Tarkemmat tiedot kustakin rahoitusmahdollisuudesta sekä hakukriteerit ja -ohjeet löytyvät rahoittajien omilta nettisivuilta oheisten linkkien kautta.

Taiteen edistämiskeskuksen apurahojen ja avustusten haku on parhaillaan käynnissä. Taiteilijat ja työryhmät voivat hakea kohdeapurahoja eri taiteenaloilla toteutettaviin projekteihin, apurahoja kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen sekä liikkuvuusapurahoja. Apurahojen hakuaika päättyy 11.11.
Yhteisöjen tukimuotoja on Taikella haettavana seitsemän. Yhteisöt voivat hakea avustuksia 2.11. asti.

Taiken avustukset yhteisöille

Taiken apurahat taiteilijoille ja työryhmille 


Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
on parhaillaan haettavissa yleisavustus opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen. Tätä avustusta voivat hakea vuonna 2020 taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien oppilaitosten ylläpitäjät. Avustus on haettavissa 9.11. asti. Katso tästä lisätietoja ja hakuohjeet.

Suomen kulttuurirahaston keskusrahastolla on käynnissä lokakuun haku. Keskusrahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Katso tästä lisätietoja ja hakuohjeet.
Haettavissa ovat myös Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin-, ja Miljoonan euron lisärahoitus -apuraha taidealojen yhteisöille.
HUOM! Tavallisuudesta poiketen miljoonan euron lisärahoitus tieteelle -rahoitus ei ole saatavilla lokakuussa 2020, vaan tukimuoto on tauolla.