Lausuntopyyntö matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartasta 2021-2027 (Luonnos)

Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekarttaa vuosille 2021-2027 – Yhdessä kestävää kasvua ja osaamista 2.0 on valmisteltu seuraavalle seitsemälle vuodelle. Työ on nyt valmistumassa ja Varsinais-Suomen liitto pyytää teiltä lausuntoa tiekarttaluonnoksesta oheisen kyselyn muodossa. Luonnos on myös esillä Varsinais-Suomen liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.

Pyydämme lausunnot toimijakohtaisesti.

Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartta ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet. Tiekarttatyön toteutuksesta on vastannut Flowhouse Oy ja se on koottu laajapohjaisessa yhteistyössä matkailuelinkeinon, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja muiden matkailutoimijoiden kanssa maakunnallisen matkailufoorumiverkoston puitteissa. Lausuntokierroksen tuloksena tiekartan sisältöä muokataan, tiekartta visualisoidaan ja taitetaan lopulliseen muotoon, jonka jälkeen Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus käsittelee tiekartan. Tiekartta toivotaan myös vietäväksi myöhemmin vähintään tiedoksi kuntien luottamuselimille. Tiekartasta järjestetään myöhemmin myös erillinen tilaisuus alan kehittäjille, yrittäjille ja päättäjille sekä muille intressitahoille.

Egentliga Finlands förbund begär era utlåtanden om färdsplanen senast måndag den 15.2.2021. Färdsplanens innehåll färdigställs på basen av dessa utlåtanden. Tack redan på förhand för era värdefulla åsikter. Färdsplanen fastställer grundlinjedragningarna på landskapsnivån för näringens utvecklingsarbete genom att bestämma utgångspunkter och tyngdpunkter. Vid ett senare skede arrangeras ett informationstillfälle för näringens utvecklare, företagare, beslutsfattare samt övriga intressentgrupper. Färdsplanen förbereds av Flowhouse Oy i omfattande samarbete med landskapets turismforumnätverk.

Lausunnot pyydetään tämän Lyyti-kyselyn muodossa maanantaina 15.2.2021 klo 16. 000 mennessä.

Varsinais-Suomen matkailun tiekarttaluonnos_tammikuu2021

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
p. +358 40 7760310
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi