Kunnat ja maakunnat vesiverkostoissa, Helsinki 25.3.

Hyvä vesien ja ympäristön tila edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Hoidetut vedet ja ympäristö lisäävät sekä kuntien että maakuntien elinvoimaisuutta, sillä asuinpaikkaa valitessaan yhä useampi meistä antaa suuren painoarvon miellyttävälle asuinympäristölle sekä erilaisille luonnon tarjoamille virkistäytymismahdollisuuksille. Vesien ja ympäristön tilan parantaminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite, jonka saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän yhteistyötä ja tiedon vaihtoa erilaisten toimijoiden välille.

Eri puolilla maata – myös Varsinais-Suomessa – on rakennettu ja rakentumassa vesien- ja ympäristönhoidon konkreettisia toimenpiteitä edistäviä verkostoja. Näihin verkostoihin halutaan mukaan alan tutkijoiden, neuvojien ja paikallisten kunnostustoimijoiden lisäksi myös kuntien, maakuntien ja ELY – keskusten edustajia.

Kunnat ja maakunnat vesiverkostoissa – tilaisuuden tavoitteena on pohtia sekä kuntien toimintaa että maakuntien roolia osana vesienhoidon verkostoja. Päivän aikana pohditaan sekä verkostoasiantuntijan opastuksella että konkreettisten esimerkkien kautta muun muassa kysymyksiä:

  • Mitä hyötyä vesiverkostoissa toimimisesta on?
  • Miten vesiverkostoilla voidaan edistää alueellista ja paikallista elinvoimaisuutta?  

 

Ajankohta: maanantai 25.3.2019 klo 8.30 – 16.00

Paikka: Kokoustila Puisto, Kallion kortteli kokous-ja kongressikeskus – Kuntatalo (Toinen Linja 14, Helsinki)

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan (linkki ohjelmassa).

Tilaisuuden järjestää Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke, joka on saanut rahoituksen ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon kärkihankerahoituksesta.

 

Kuva: Valonia / Johanna Junnila