Kumppanuutta yli maakuntarajojen: vertaisoppia ja ideoita jatkoon

Joskus kauempaa näkee paremmin ja kaverilta voi oppia jotain aivan uutta. Tällä viikolla käynnistyvältä maakuntaohjelmien vertaisarviointiprosessilta odotetaan hedelmällisistä dialogia sekä kunkin ohjelman vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista osallistuvien maakunnan liittojen välisissä keskusteluissa.

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin verkostot toteuttavat työllään maakuntaohjelman tavoitteita. Maakuntaohjelma on maakunnan toimijoiden yhteinen ohjelma-asiakirja, joka sisältää muun muassa maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Se ohjaa myös mm. hankerahoituksen kohdistumista. Yhteiset teemat on valittu laajassa sidosryhmäyhteistyössä.

Maakuntaohjelman toteutumisesta, seurannasta ja arvioinnista vastaa maakunnan liitto, ja ohjelma päivitetään aina neljän vuoden välein. Päivitystyö vie aikaa, ja siksi se aloitetaan arvioinnilla hyvissä ajoin ennen kuluvan kauden päättymistä. Arvioinnin aikana tarkastellaan maakuntaohjelman tavoitteiden saavuttamista, vaikutuksia, viestintää ja sen toimeenpanoa. Arvioinnin tekee ulkopuolinen toimija.

Nykyinen Varsinais-Suomen maakuntaohjelma on tehty kaudelle 2018–2021. Varsinais-Suomen liitto on päättänyt toteuttaa ohjelman vertaisarviointiprosessin yhdessä Uudenmaan liiton, Hämeen liiton ja Kymenlaakson liiton kanssa niin, että liitot arvioivat toistensa ohjelmat ja antavat kehittämisideoita. Vertaisarviointiin osallistuvat lähinnä maakunnan liittojen työntekijät, mutta Turussa myös Varsinais-Suomen ELY-keskus on edustettuna ryhmässä. Varsinais-Suomessa vertaisarvioinnin tuloksia täydennetään syksyn aikana vielä sidosryhmille suunnatulla kumppanuusbarometri-kyselyllä.

Arviointiprosessi käynnistyy keskiviikkona 30.9. Turussa ja jatkuu 2.10. Helsingissä, 5.10. Kouvolassa ja 12.10. Hämeenlinnassa, ja sen tulokset valmistuvat marraskuun 2020 loppuun mennessä. Prosessin fasilitoi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian ja -ohjelman valmistelu käynnistyy syksyn 2020 aikana. Vertaisarvioinnin tuloksia hyödynnetään valmistelutyössä, kun yhdessä lähdetään päivittämään maakunnan kehittämisen tavoitteita ja rakentamaan yhä parempaa varsinaissuomalaista kumppanuutta.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki
p. 040 520 0761 ja etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Kuva: Varsinais-Suomen liitto

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.