Henri Terho työskentelee erityisasiantuntijana Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) Turun toimipisteessä. Taike on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu Taikelle siltä osin kuin se ei ole minkään muun viranomaisen tehtävänä. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ja avustuksia ammattitaiteilijoille ja taideyhdistyksille yhteensä noin 34 miljoonaa euroa vuosittain.

Varsinainen taide- ja kulttuurialan yhdistysten maakunta

”Varsinais-Suomi on varsinainen taide- ja kulttuurialan yhdistysten maakunta!”, toteaa Henri Terho heti alkuun. Esimerkiksi Turun kaupungilla on kolmisenkymmentä kulttuurialan kolmannen sektorin sopimuskumppania. Noin vuoden ajan nämä organisaatiot ovat syventäneet yhteistyötään ns. Taidekahvit-verkostossa ja sen tuloksena elokuun lopussa 2018 järjestettiin yhdistysten yhteinen Vallaton taiteenkumous. Tilaisuus tarkoitti sekä seminaaria ns. taiteen vapaan sektorin toimintaedellytyksistä Turussa että yhdistysten syysohjelman esittelyjä.

Oleellista Varsinais-Suomen kulttuurikentässä Henrin mukaan on se, että kulttuurialan kolmannen sektorin toimijat ovat kansallisesti poikkeuksellisen monialaisia ja pystyvät tuottamaan laadukkaita palvelukumppanuuksia. Varsinais-Suomi on sekä perinteisen taide-elämän tyyssija että uusien taiteen muotojen hautomo. Taiteen sisällöt syntyvät aina kumppanuudesta.

Varsinais-Suomi on Henrin mielestä maakuntana ihanteellisen kokoinen. Täältä löytyvät kaikki yhteiskunnassa oleelliset palvelut ja tekijät. Samalla sektorirajoja ylittävä yhteistyö on edelleen mahdollinen. Riittävän iso ja sopivan pieni.

Taiteen voima innostaa

Henriä motivoi työssään ennen kaikkea taiteen poikkeuksellinen voima. ”Saan tehdä töitä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kyky ajatella asioita toisin on rajaton. Siinä näkyy lahjakkuutta, taitoa, näkemystä ja pyyteetöntä visiointia siitä, miten asiat voivat myös olla. Taide ja taiteilijat kyseenalaistavat, kannustavat, mahdollistavat elämyksiä, kaikkea kauniin ja rumasti rujon välillä!”, hän kertoo. Taidehallinnon virkamiehenä Henri kokee pystyvänsä myös aina vähäsen auttamaan niitä, joiden elanto on kiinni taiteen tukirakenteissa ja asiakastyössä.

Kohtaamisia yli raja-aitojen

Henri on toiminut jo usean vuoden ajan Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunnan tehtävä on huolehtia alueen kulttuurin edunvalvonnasta kansallisella tasolla, vahvistaa kulttuuria alueen kehittämisen elementtinä ja osallistua kulttuuriyhteistyöhön. Tavoitteiden saavuttamiseksi toimikunta päivittää toimikaudellaan maakunnan kulttuuriohjelman Kulttuuritoimikunta on myös sitoutunut kumppanuusfoorumin alla toimivan kulttuurifoorumin edistämiseen.

Kumppanuustyöhön Henri kaipaisi vielä lisää ennakkoluulottomuutta raja-aitojen ylittämiseen. ”Parhaat yllätykset syntyvät kohtaamisissa, joita ei osannut ennakoida”, hän muistuttaa.

 

Tekstin on Henri Terhon haastattelun pohjalta toimittanut Kirsi Stjernberg.