Kulttuuriympäristöfoorumi: aineettomat arvot yhdistävät ihmisiä ja yhteisöjä

Turun linnassa kokoontui 4.9. ilahduttavan monipuolinen joukko kulttuuriympäristön ja -perinnön ystäviä. Osana Kumppanuusfoorumia järjestettiin lähiympäristön löytämistä ja paikan merkitystä identiteetille käsittelevä Kulttuuriympäristöfoorumi. Foorumilla haluttiin myös nostaa esiin samalla viikolla vietettävää Euroopan kulttuuriympäristöpäivää ja vuoden 2018 Euroopan kulttuuriperinnön teemavuotta.

Bryggman-salissa kuulimme, kävimme keskustelua ja saimme uusia näkemyksiä siitä, miten maakunnassa kerättävää ja tutkittavaa tietoa voidaan hyödyntää niin opetuksen suunnittelussa, matkailun kehittämisessä ja elinvoimaisuuden edistämisessä kuin virkistäytymisessä ja hyvinvoinnin lähteenä.

Puhujien esitykset toivat esiin hyvin sen moninaisuuden mikä eteemme avautuu, kun puhumme kulttuuriympäristöstämme ja -perinnöstämme. Aineettomat arvot ja ihmisen toiminta

historiallisena jatkumona yhdistää ihmisiä ja yhteisöjä. Ympäristömme vetovoimaiset kulttuurimaisemat ja luonto, rakennetut ympäristöt ja arkeologiset paikat tarjoavat paitsi oppimisympäristöjä, myös virkistäytymistä ja elinkeinoja.

Useiden toimijoiden tuottamana arvokasta tietoa kertyy paljon, joskus sirpaleisenakin näyttäytyvänä kokonaisuutena. Tärkeää onkin saada kerätty tieto käyttöön ja tuoda esiin niitä työkaluja, joita jatkuvasti kehitetään tiedon parempaan hyötykäyttöön saamiseksi. Näin voimme onnistua paremmin ymmärtämään ympäristökokonaisuuksiin liittyviä monia kytkentöjä ja lisäämään keskustelua suhtautumisestamme ympäristöömme.

Kulttuuriympäristöfoorumin 4.9.2018 aikana kuullut esitykset:

  • Essi Aarnio-Linnanvuori: Miten sirpaleisesta ja monialaisesta aineistosta kootaan ehyt oppimiskokonaisuus?
  • Leena Marsio: Aineeton kultturiperintö – monialaisen oppimisen aarreaitta
  • Virpi Hirvensalo: PaikkaOppi oppimisen alustana
  • Niina Ruuska: Virkistä dataa ja reitistöhankkeet
  • Helena Sarkijarvi: Norrbyholmen, Malmin mansikkapaikka
  • Kukka Hammarstrom: Kaarinan Kuninkaantie ja itäisten kuntien Tammireitit
  • Paula Saarento: Maisemahistoriakartat opetuksen tukena ja uusien polkujen kehittämisessä
  • Terhi Ajosenpaa: Kerättyjen aineistojen hyödyt virkistyksen ja matkailun kehittämisessä
  • Teija Alanko: Unikkoa, humalaa, kehäkukkaa – kasveja ja puutarhoja menneisyydestä sekä niiden läsnäolo ja merkitys nyt
  • Juha Ruohonen: Arkeologisena kulttuuriperintönä Ristimäen kirkon kaivaukset

 

Kirjoittaja:
maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, Varsinais-Suomen liitto
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Kuvat: Niina Ruuska