Kevään kumppanuustyössä konkreettisia tuloksia

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin verkostotyöskentelyssä on kevään 2019 aikana saavutettu konkreettisia tuloksia ja käynnistetty uusia prosesseja. Maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutus on myötätuulessa, järjestötyölle perustetaan oma jaosto, innovaatioyhteistyön toimintasuunnitelmatyö etenee, ennakointityössä on tehty rohkeita kokeiluja ja ilmastoratkaisut ovat seuraavan kumppanuusfoorumin teemana.

Varsinais-Suomen kumppanuustyön tarkoitus on edistää Varsinais-Suomen maakuntaohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä ja lisätä maakunnallista yhteistyötä. Työtä tehdään tällä hetkellä noin kymmenessä verkostossa, jotka ovat fokusoineet työtään kevään mittaan. Maakuntaohjelman yhteensä 29 toimenpiteestä moni on jo vakiintumassa osaksi yhteistyötä ja vain muutama odottaa käynnistymistä. Kumppanuuteen vahvasti liitettävät asiat kuten luottamus ja jaetun hyödyn tavoittelu tuovat yhteistyöhön leveämmät hartiat ja tulokset alkavat näkyä.

Järjestöjaosto ja ilmastovastuujaosto aloittava toimintansa

Varsinais-Suomen kumppanuustoiminta ottaa uusia askelia kun maakunnan yhteistyöryhmän alle perustetaan kaksi uutta jaostoa koulutus-, maaseutu- ja elinkeinojaostojen lisäksi. Ilmastovastuujaoston ja järjestöjaoston perustamisesta päätettiin toukokuussa, ja ne aloittavat työnsä syyskaudella.

Aloite järjestöjaoston perustamiseksi syntyi kumppanuusfoorumin osana toimivan järjestöfoorumin toiminnassa, tiekarttatyön yhteydessä, ja on hyvä esimerkki siitä, että verkostojen toiminnasta syntyy konkreettisia tuloksia. Uuden jaoston tehtävä on edistää tiekartan toteutumista ja tukea sekä järjestöjen keskinäistä että kuntien ja maakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä monin eri tavoin. Varsinais-Suomen liitto avaa nimeämisprosessin kesän aikana. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vetämä ilmastovastuujaosto aloittaa työnsä vastaavasti syksyllä.

Innovaatioyhteistyön kehittämistä älykkäästi

Maakuntaohjelmatyöhön liittyvä, innovaatioyhteistyötä kehittävä älykkään erikoistumisen strategiatyö on myös ottanut merkittäviä harppauksia kevään aikana, kun toimintasuunnitelmia on lähdetty kokoamaan. Kehittäjäorganisaatioiden, korkeakoulujen, kuntien ja yritysten yhteistyössä rakentuvat toimialakohtaiset toimenpiteet kootaan yhteiseksi toimintasuunnitelmaksi, joka valmistuu syksyllä. Tavoitteena on, että näin voidaan lisätä maakunnan sinisen kasvun ja teollisuuden modernisaation, innovatiivisten ruokaketjujen sekä lääke- ja terveysteknologian toimijoiden yhteistyötä, näkyvyyttä eurooppalaisilla yhteistyöalustoilla sekä kilpailukykyä hanketyössä.

Osaamisen tarpeita ennakoiden

Positiivinen rakennemuutos ja työelämään yleisesti liittyvät muutokset tuovat uusia tarpeita myös osaamiseen. Osaamisen ja koulutuksen parissa työskentelevät verkostot ovatkin järjestäneet lukuisia työpajoja kevään aikana, joissa on muun muassa käsitelty työelämään ohjaamisen tiekarttaa hackathon-metodilla. Lisäksi Varsinais-Suomen ennakointiakatemian eri puolilla maakuntaa järjestetyissä työpajoissa on pohdittu tulevaisuuden näkymiä liittyen luoviin aloihin, matkailuun sekä meri- ja teknologia-alaan, ja työtä jatketaan syksyllä hyvinvointi- ja logistiikka-alojen parissa sekä laajemmassa ennakointiseminaarissa. Kevään työpajojen tulokset on koottu verkkosivuille sidosryhmien hyödynnettäväksi ja ne täydentyvät syksyn mittaan.

Kumppanuusfoorumi 2019 tarttuu ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ratkaisut näkyvät Varsinais-Suomessa ilmastovastuujaoston perustamisen lisäksi myös muun muassa vuoden 2019 kumppanuusfoorumi-tapahtumassa. Iltapäivän mittainen seminaari tulee käsittelemään ilmastonmuutosta monin eri tavoin, näkökulminaan tieto ja vaikuttaminen, innovoivat yritykset sekä vastuullisuus ja kompensaatiot. Seminaarin ilmoittautuminen avataan lähiviikkoina.

Kaikista edellä mainituista teemoista päivitetään lisätietoa etenemisen mukaan Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin sivuille. Kunkin verkoston sivuilta löydät myös linkin verkoston maakuntaohjelmatyöhön. Tutustu muun muassa:

Kuva: Pexels.com