Katja Suominen: kumppanuus on asenne

Turun Kaupunkilähetys ry:n tavoite on yhdistää ihmisiä ja kampittaa yksinäisyys. Yhdistys työskentelee nuorten aikuisten parissa tarjoamalla tukea arkeen, asumiseen ja itsenäistymiseen, ja yli 60-vuotiaiden parissa tukemalla vaikeissa elämäntilanteissa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Katja Suomisella kumppanuusajattelu kulkee aina mukana työn ytimessä. Hän on aktiivisesti mukana myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin järjestöfoorumin toiminnassa.

Varsinaissuomalainen kumppanuus on yksinkertaista

Katjan kokemuksen mukaan varsinaissuomalainen kumppanuus on parhaimmillaan yksinkertaista: mutkatonta, suoraa ja toisia kunnioittavaa – ja samalla vaikuttavaa. Hänen suhteensa kumppanuus-käsitteeseen on tiivis: ”Minulla on kumppanuuteen holistinen lähestymistapa. Kumppanuuden kaikkein tärkein osa-alue on vuorovaikutus: hyvällä ja toisia kunnioittavalla vuorovaikutuksella päästään hyvään lopputulokseen. Ei toimita vain oma agenda edellä, sillä toisilta on aina opittavaa.”, Katja pohtii.

Sosiaalialan järjestötyössä hyviä esimerkkejä kumppanuudesta on paljon, sillä kumppanuus ja niiden kutominen on alan ydintyötä. Erilaisia verkostoja yhdistämällä ja hyödyntämällä saadaan paljon aikaan kaupunkilaisten ja kuntalaisten hyväksi, mutta yhtä oleellista on se, että tiiviillä ja ketterällä kartoituksella sekä yhteistyöllä poistetaan päällekkäisyydet. Katja on tutkinut asiaa myös työelämän ja ammattikorkeakoulun kumppanuutta käsittelevässä ammatillisten opettajaopintojen lopputyössään.

Kumppanuuden ja vuorovaikutuksen lisäksi Katjaa motivoi työyhteisö. Hän kertoo työskentelevänsä valtavan taitavien ja innostuneiden työtoverien kanssa. ”Meillä ei tarvitse kyttiä tekeekö kaikki riittävästi, vaan paremminkin välillä rakkaudella jarrutella”, hän kuvailee 12 toimihenkilön ja yli 200 aktiivisen vapaaehtoistyöntekijän työyhteisöään. On tärkeää tietää, että voi luottaa siihen, ettei ketään jätetä pulaan.

Määrätietoinen yhteistyö kuntien kanssa kantaa hedelmää

Turun Kaupunkilähetys ry tekee määrätietoista yhteistyötä Turun, Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupunkien kanssa. ”Tästä konkreettisena esimerkkinä on kumppanuussopimus Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kanssa, samoin Kaarinan kaupungin vanhuspalvelujen kanssa kirjattu yhteistyösuunnitelma. Osa tätä kokonaisuutta on molemmissa kaupungeissa konkreettinen yhteistyö tukea tarvitsevien ikäihmisten hyväksi.”, Katja kertoo.

Kumppanuus on oleellista myös toimijoiden välisen kehittämistyön näkökulmasta. Jos tahtotila on sama ja asia kaikille tärkeä, saadaan vanhat ja vakaatkin toimijat nopeasti puhaltamaan yhteen hiileen. Ja vaikka kaikki yhteishankkeet eivät etenisikään maaliin saakka, on yhteistyöprosessin oppi tärkeä.

Mökkeily Lokalahdella on Katja Suomisen mielestä parasta Varsinais-Suomessa.

Lokalahdelta virtaa kumppanuuteen

Katja on viettänyt lapsuutensa kesät ja nuoruuden villit lomat Lokalahdella, Uudessakaupungissa, mistä hänen isänsä ja isovanhempansa ovat kotoisin. Tänä päivänä siellä on rakas mökki, missä voi irtaantua arjen kiireistä. Mökkeily Lokalahdella onkin Katjan mielestä parasta Varsinais-Suomessa. ”Kesäisin minulla ja puolisollani on aina meneillään jokin rakennusprojekti. Kun arkena tekee työtä, jonka tulokset näkyvät mahdollisesti vuosien kuluttua, ovat rakennusprojektit kiitollisia, koska tulos on heti nähtävissä.” Muihin Katjalle tärkeisiin asioihin kuuluvat kotikaupunki Turku, koti ja työ.

Ollaan avoimia uusille ideoille, opitaan yhdessä

Katjan matkassa on pitkään kulkenut kalifornialaisen kirjailijan, BJ Gallagherin ajatus, jonka mukaan onnistuminen on asenne: avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella ja innokkuutta oppia. Kun puhutaan kumppanuudesta, haluaa Katja kannustaa muita varsinaissuomalaisia kumppaneita Gallagheria mukaillen: ”Kumppanuus on asenne. On oltava avoin uusille ideoille, on oltava halukas kuuntelemaan muita, oltava innokas oppimaan, haluttava kasvaa, lisäksi sekä itsellä että kumppaneilla on oltava joustavuutta muuttua.” Tähän on varmasti helppo yhtyä.

 

Tekstin on Katja Suomisen haastattelun pohjalta toimittanut Salla-Maria Lauttamäki.