Kasvun eväät ja polut työelämään – mistä osaajat, mistä tekijät

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän koulutus, -elinkeino -ja maaseutujaostot järjestivät yhteisen työristeilyn 3.12.2018 teemalla ”Kasvun eväät ja polut työelämään – mistä osaajat, mistä tekijät”. Tavoitteena oli keskustella asiantuntijaesitysten pohjalta ratkaisuista ja näkökulmista koskien osaavan työvoiman saatavuutta. Työvoiman kysynnän merkittävä kasvu on saavuttanut lähes kaikki toimialat ja voidaan puhua työvoimapulasta melkein kaikilla aloilla. Samalla myös tulevaisuuden haasteisiin olisi kyettävä vastaamaan.  Ketterien uusien koulutusavausten tarve, ulkomaisen työvoiman tärkeä rooli nyt ja tulevaisuudessa, koulutusorganisaatioiden työelämäyhteistyö ja erilaiset yhteistyöalustat yritysten ja koulutuksen järjestäjien kesken olivat vahvasti esillä esityksissä ja keskusteluissa. Erityisen kiinnostavia olivat yritysten puheenvuorot osaavan työvoiman saatavuuteen liittyen. Suomalaisen yrityskentän pien -ja erityisesti mikroyritysvaltaisuus nousi vahvasti esille.  Yhteenveto tilaisuudesta on tulossa myöhemmin.

Ohessa tapahtuman esitykset yhtenä koosteena.

Kooste esityksistä 3.12.2018

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.