Järjestöystävällinen kunta – miten tehdään vaikuttavaa yhteistyötä

Järjestöystävällisessä kunnassa yhdistykset ja järjestöt ovat kunnan tärkeitä kumppaneita ja merkittävä menestystekijä. Yhdistykset ja järjestöt tarjoavat asukkaille hyvinvointia ja terveyttä  edistävää toimintaa, tukea sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyte-työryhmän järjestöprojektiryhmän luoma järjestöystävällisen kunnan toimintamalli on tehty niin kuntien kuin järjestöjenkin avuksi vahvan, vaikuttavan, tasapuolisen ja asiantuntevan yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen. Kuvaus sisältää järjestöystävällisen kunnan yhdeksän kohdan tarkistuslistan. Jokaista yhdeksää teemaa on käsitelty vielä tarkemmin omassa osiossaan.

Tutustu järjestöystävällinen kunta -malliin Innokylän verkkosivuilla!

Kuva: Turun kaupunki, Päivi Kosonen (Turun kaupungin mediapankki)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.