Järjestöyhteistyötä vahvistavan jaoston kokoonpano vahvistettu

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä vahvisti kokouksessaan 21.10.2019 uuden järjestöjaoston kokoonpanon.  Jaosto toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toimimalla Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana. Jaoston ensimmäinen kokous järjestetään 2.12.2019.

Järjestöjaoston tehtävänä on:

  • edistää Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan toteutumista, päivittää tiekartan säännöllisesti osallistavalla prosessilla ja seuraa tiekarttatyön vaikuttavuutta.
  • järjestää vuosittain Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -tapahtuman.
  • varmistaa toiminnan tasot maantieteellisesti ja toimijatyyppisesti läpäisevän keskustelun ja kuulemisen Varsinais-Suomen järjestökentällä Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -verkoston ja paikalliskontaktien avulla.
  • toteuttaa aktiivista yhteistyötä virkamiesvalmistelun kanssa järjestökenttää koskevissa viestintä -ja yhteistyökysymyksissä.
  • edistää poikkisektoraalista järjestö-kunta-maakunta -yhteistyötä kyselyin, tapahtumin, työpajoin, koulutuksin, asiantuntijavaihdoin, yhdistysesittelyin ynnä muin keinoin.
  • huolehtii järjestökentän edunvalvonnasta tuomalla yhdistysten ja järjestöjen asiantuntijuuden esiin sekä järjestökentän sisällä että sen ulkopuolella (kunnat, rahoittajat, media) esimerkiksi lausumalla tai tekemällä kannanottoja ja aloitteita.
  • toimii järjestöjen kollektiivisena, yhteisenä äänenä alueellisissa, lainsäädäntöön ja järjestöspesifeihin ongelmiin liittyvissä tilanteissa sekä ”ihmisten äänen” tulkkina näissä esimerkiksi lausumalla.
  • edistää hyvää vuorovaikutusta ja toimijoiden rakentavaa kohtaamista.
  • panostaa järjestökentän viestintään tiedon avoimuuden ja tiedon välittämisen kautta, hyödyntäen järjestöfoorumi.fi -sivua ja järjestöjen asiantuntemusta, tavoitteena erityisesti yhteistyötä ja rahoituksen saamista edistävän tiedon lisääminen sekä järjestötoiminnan brändäys.

Lisätietoja
erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, 040 520 0761
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Kuva: Pexels.com