Innovaatioyhteistyötä ja kilpailuetua Varsinais-Suomeen älykkäästä erikoistumisesta

Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin toimintamalli, jonka mukaan alueiden tulee tunnistaa julkisen, yksityisen, tutkimus- ja kolmannen sektorin yhteistyössä oman alueensa toimialat, joilla on suurin innovaatiopotentiaali, ja edistää niiden kehitystä. Varsinais-Suomen kärkiä tukevien toimintasuunnitelmien muotoilu aloitettiin maaliskuun lopussa.

Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa 2018-2021 älykkään erikoistumisen painopisteiksi on tunnistettu 1) sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, 2) innovatiiviset ruokaketjut ja 3) lääke- ja terveysteknologia. Maakunnassa on näissä teemoissa jo tällä hetkellä hyvin kilpailukykyistä osaamista ja yhteistyötä sektorien välillä, mutta meillä on vielä potentiaalia kasvaa vahvemmaksi ja synnyttää uusia innovaatioita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Perjantaina 29.3.2019 käynnistettiinkin yhteistyö kasvuun tähtäävien toimintasuunnitelmien laatimiseksi. Varsinais-Suomen liiton kutsumana noin parikymmentä edustajaa maakuntamme kehittäjäorganisaatioista muodosti yhteistä kuvaa älykkäästä erikoistumisesta ja sen toimintamalleista ja alustoista, ja pohti tämän jälkeen painopistekohtaisesti tarpeita, mahdollisuuksia ja tarvittavia konkreettisia toimenpiteitä.

Vahvalle yhteistyöpohjalle on hyvä rakentaa

Kaikissa painopistekeskusteluissa vahvistui yhteinen ajatus siitä, että palapelin osaset ovat meillä Varsinais-Suomessa olemassa ja kyse on nyt niiden kokoamisesta. Haasteena ovat yleiset yhteistyön teemat kuten aidosti yhteisten aiheiden tunnistaminen ja priorisoiminen, ja tulevaisuuteen katsominen: missä ovat maakuntamme vahvuudet myös jatkossa? Teemoja lähdetään nyt pohtimaan toimintasuunnitelmatyön avulla.

Maaliskuun ensimmäisissä ryhmäkeskusteluissa nousi jo esiin aiheita, joista varmasti jatketaan. Sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio -ryhmä keskusteli akkuteknologiasta, materiaaliprosessoinnista, sekä digitalisaation mahdollisuuksista logistiikassa ja konepaja- ja metalliteollisuudessa. Innovatiivisten ruokaketjujen kehittämiseen liittyen pohdittiin kuluttajan rooliin, ilmastoystävällisiin ruokavalioihin sekä kalaan liittyviä kokonaisuuksia. Lääke- ja terveysteknologiaryhmä käynnisti keskustelun lääkinnällisiin laitteisiin sekä lääkekehityskeskukseen liittyvistä teemoista.

Kaikki painopisteryhmät tarttuivat työhön vauhdikkaasti ja sopivat seuraavia askelia. Työssä tullaan hyödyntämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia verkostoja, joiden asialistoille yhteistyö viedään. Asiantuntijavetäjät ryhmille löydettäneen osallistuneiden organisaatioiden joukosta.

Työn etenemisestä kerrotaan kevään aikana kumppanuusfoorumilla. Tavoitteena on, että yhteinen Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelma 2019-2021 olisi valmis syksyllä 2019.

Mukana kokouksessa:

 • Loimaan kaupunki
 • Turku Science Park Oy
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto
 • Turun yliopisto: Brahea-keskus ja lääketieteellinen tiedekunta
 • Ukipolis Oy
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Yrityssalo Oy

Lisätietoa (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi):

 • Älykäs erikoistuminen: erikoissuunnittelijat Salla-Maria Lauttamäki ja Esa Högblom
 • Sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio -keskustelun raportoija: erikoissuunnittelija Aleksis Klap
 • Innovatiiviset ruokaketjut -keskustelun raportoija: toimialajohtaja Riikka Leskinen (etunimi.sukunimi@valonia.fi)
 • Lääke- ja terveysteknologia -keskustelun raportoija: elinkeinopäällikkö Petteri Partanen 

Kuva: Kirsi Stjernberg, Varsinais-Suomen liitto