Hae rahoitusta kestävään kasvuun!

Varsinais-Suomen liitto on avannut rahoitushaun kansallisesta ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahasta. Rahoitusta käytetään koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin.

Rahoitusta voidaan hakea esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Rahoitus sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja.

Erityisesti haetaan hankkeita, jotka edistävät Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Selviytymissuunnitelman tavoitteena on alueen erityispiirteisiin perustuen tunnistaa aluetalouden ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeiset toimet sekä vahvistaa alueellista muutosjoustavuutta.

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt ja järjestöt. Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Hakuaika on jatkuva, mutta ensimmäiseen valintajaksoon kohdistuvat hakemukset tulee jättää pe 5.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

Hakuilmoitus Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla
Alueellinen selvitymissuunnitelma Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla

elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630
aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715
etunimi.sukunimi (at) varsinais-suomi.fi