Hae EAKR-rahoitusta!

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Rahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi:

  • innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä
  • uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä
  • alueiden saavutettavuuden parantamista
  • palvelualojen uusia, luovia hankkeita
  • yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista
  • pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä
  • työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjenja palvelujen kehittämistä

Nyt auki oleva haku on avoinna ajalla 22.2.-31.3.2021 Etelä-Suomen kuuden maakunnan alueella. Rahoitushaussa jaetaan koronapandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseen tarkoitettuja REACT-EU-varoja (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Jaossa on myös jonkin verran rahoituskaudelta palautuneita varoja.

Hakukierroksella on alueellisia painotuksia. Varsinais-Suomessa haku kohdistuu EAKR-toimintalinjoille 2 ja 8 sekä niiden kaikille erityistavoitteille. Varsinais-Suomen alueen älykkään erikoistumisen painopisteitä – sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, innovatiiviset ruokaketjut ja lääke- ja terveysteknologia – painotetaan, ja hankkeet saavat lisäksi pisteitä maakunnan selviytymissuunnitelman mukaisuudesta.

Lue tarkemmin www.rakennerahastot.fi -verkkosivuilta!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.