HackTheRoadMap kokosi yli 60 koulutuksen ja ohjauksen asiantuntijaa yhteen

Kavalton tilalle kokoontui 20.5.2019 yli 60 asiantuntijaa koulutuksen ja ohjauksen saralta koko päivän kestäneeseen Hackaton -tapahtumaan (klo 8.15 -18.00). Tavoitteena oli teemoittain järjestäytyneissä ryhmissä työstää maakunnallisen työelämään ohjauksen tierkarttaan perustuvia kehittämisehdotuksia. Tilaisuuden toteuttamisesta vastasi Crazy Town Oy maakunnallisen työryhmän tukemana. Tilaisuus järjestettiin FEMMA-välityömarkkinoiden vaikuttavuuden kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeen rahoituksella ja asiantuntemuksella yhteistyössä maakunnallisen kumppanuusfoorumitoiminnan kanssa.

Tilaisuudessa esille nousseet ehdotukset perustuivat työelämään ohjauksen tiekartan visioille:

1) Työelämä saa tarvitsemaansa osaamista tiiviillä yhteistyöllä

2) Työelämään ohjauksen asiakasprosessi on hallittu ja laadukas sekä katkeamaton alusta loppuun

3) Työelämä ja koulutuksen järjestäjät toteuttavat ennakoidusti tarvelähtöistä koulutusta. Osaaminen vastaa sekä nykyisen että tulevaisuuden työelämän tarpeita.

Tuloksena saatiin yhdeksän (9) ideaa ja ehdotusta siitä, miten eri tavoin työelämään ohjausta ja oppimisväyliä voidaan kehittää. Nämä ehdotukset ryhmittäin otsikkotasolla olivat:

1) Kasvot ohjaukselle

2) ”Tuet pois” -malli

3) Working.com -malli

4) Apua -nappi työnanttajalle

5) Yrityskampus

6) RoadMap -väylä

7) Teknologiakaverit

8) Elinkaariennakointi ja tulevaisuuskylä

9) Työnantajien näkyvyyden ja imagon parantaminen

Kyseessä oli myös kilpailu ehdotusten välillä. Tilaisuuden päätteeksi ryhmät esittivät ehdotuksensa pitchaustyyppisesti ja ehdotus numero 8 ”Elinkaariennakointi ja tulevaisuuskylä” valittiin voittajaksi. Esityksiä ruoditaan nyt järjestäjien toimesta ja työstetty kokonaisuus esitellään mm. maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaostolle kesäkuussa. Tavoitteena on toteuttamiskelpoisten esitysten edistäminen aina toteuttamisvaiheeseen asti.

 

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, Varsinais-Suomen liitto
p. 040 776 0310 ja etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi