Esteettömyys on konkreettisia valintoja ja asennetta

Noin 50 ihmistä kokoontui Varsinais-Suomen liiton ja Invalidiliiton yhdessä järjestämään esteettömyyskoulutukseen Lounatuulet-yhteisötalolle, Turkuun perjantaina 28.9.2018. Tiiviin koulutuksen tavoitteena oli antaa maakuntastrategiatyössä mukana oleville toimijoille toisaalta lisätietoa siitä, mitä esteettömyys käsitteenä pitää sisällään mutta ennen kaikkea työkaluja huomata työssään ja esimerkiksi tapahtumajärjestelyjen yhteydessä asioita, jotka vaikuttavat esteettömyyteen.

Esteettömyys- ja saavutettavuustyön tarkoitus on taata jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Esteettömyydellä viitataan usein fyysiseen ympäristöön, kuten rakennuksiin, ulkoalueisiin ja liikennevälineisiin. Saavutettavuus puolestaan voi tarkoittaa myös aineettomampaa näkökulmaa: tietojen ja palvelujen saatavuutta.

Järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistola Invalidiliitosta toimi tilaisuuden kouluttajana.

”Täydellisen esteetöntä tapahtumaa ei ole olemassakaan, mutta siihen pitää pyrkiä”, kannusti kouluttaja ja järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistola Invalidiliitosta. Koulutuksessa käytiin läpi hyvin konkreettisia esimerkkejä esteettömän tapahtuman järjestämiseksi: tapahtumapaikkaan, kulkuyhteyksiin ja tapahtuman sisältöön liittyviä asioita, tiedottamista, sekä asenteiden merkitystä.

Koulutus laajensi osallistujien ymmärrystä esteettömyydestä ja toi monta uutta huomiota. ”Myönnän, että minulla on tässä asiassa opittavaa ja onkin hienoa, että tällaisilla koulutuksilla herätellään asiaan”, todettiin yleisöstä. Esteettömyys ja saavutettavuus ei ole vain ramppeja kulkuväylillä vaan myös sitä, että tietoa ei tarvitse etsiä, dokumentit ovat koneluettavia, apuvälineitä kuten mikrofoneja todella hyödynnetään tilaisuuksissa, erilaiset aistiyliherkkyydet kuten tuoksuallergiat huomioidaan ja paikalla on avustajia jos heitä tarvitaan. Kaikki lähtee siitä, että jokaisella osallistujalla riippumatta mahdollisista erityistarpeista on kokemus siitä, että hän on tervetullut ja hänen läsnäolonsa on tärkeää.

Varsinais-Suomen maakuntastrategian arvoissa Varsinais-Suomi on vastuullinen, yhteistyötaitoinen, saavutettava ja resurssiviisas maakunta. Maakuntastrategiaa toteuttavan Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin kumppanusverkostoineen tulee myös toteuttaa kaikkia näitä arvoja työssään. Lämmin kiitos kaikille koulutukseen osallistuneille kumppaneillemme ja erityisesti Invalidiliitolle tilaisuuden mahdollistamisesta – viedään viestiä yhdessä eteenpäin!

Lisätietoa:

  • esteettömyydestä muun muassa Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEstä. Lounaissuomalaiset yhdistykset ja toimijat voivat myös olla yhteydessä järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistolaan: etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi ja puhelin 044 765 0579.
  • turkulaisia esteettömiä palveluja löytyy mm. Kynnys ry:n sivuilta
  • Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumista: erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, Varsinais-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi ja puhelin 040 520 0761.