Ennakkokysely: Matkailuelinkeinon maakunnallinen tiekarttaprosessi 2020

Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista ja se on Suomen tärkeimpiä vientitulon lähteitä ja merkittävä työllistäjä. Matkailu on kasvanut vauhdilla Suomessa.  Myös Varsinais-Suomen matkailun kehittämisen osalta tehdään aktiivista työtä eri tahoilla mutta kaikki potentiaali ei vielä ole käytössä. Panostukset matkailuelinkeinoon ovat myös panostuksia alueen elinvoimaan, mikä puolestaan näkyy esimerkiksi parempina palveluina kuntalaisille.

Maailmanlaajuiset yksittäiset ilmiöt, tapahtumat ja megatrendit ulottavat vaikutuksensa myös Varsinais-Suomeen. Niin poliittiset, taloudelliset, yhteiskunnalliset, teknologiset kuin ympäristölliset tekijät vaikuttavat oleellisesti matkailun kehittämiseen ja kehittymiseen. Ilmiöistä ilmastonmuutos ja vaikkapa jakamistalouden eri muodot vaikuttavat merkittävästi alaan. Markkina on globalisoitunut ja asiakkaalle on mahdollista valita sopiva matkailutuote mistä tahansa.  Kaikki nämä vaikuttavat myös Varsinais-Suomen matkailuelinkeinoon.

Varsinais-Suomen nykyinen matkailuelinkeinon kehittämisohjelma on vuodelta 2013 ja sen päivitetty versio vuodelta 2017, jonka viimeinen voimassaolovuosi on 2020.  Tavoitteena on laatia Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartta vuosille 2021-2027. Työnimenä on tässä vaiheessa ”Yhdessä kestävää kasvua ja osaamista 2.0”.  Tiekartta on matkailutoimijat yhteen kokoava väline, jonka tehtävänä on toimia matkailun kehittämistyössä yhteisenä ohjenuorana ja saada aikaan tuloksekasta matkailuelinkeinon kehittämistyötä. Lähtökohtana on, että toimenpiteitä toteutetaan laajan toimijajoukon yhteistyönä huomioiden näiden omat tavoitteet ja painopisteet (esim. seutukunnat ja kaupungit). Tiekarttaa toteutetaan niin julkisten toimijoiden kuin alan yritystenkin toimesta ja osaan tavoitteista ja toimenpiteistä voidaan vastata ulkoisella hankerahoituksella.

Tiekarttatyö käynnistetään ennakkokyselyllä, joka on suunnattu laajasti maakunnan matkailun kehittäjille, asukkaille ja alan yrittäjille. Tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti kuva siitä miten alan kehittäminen maakunnassa nähdään. Pyydämme vastaamaan viimeistään maanantaina 16.3.2020.

Kysely löytyy täältä. 

Työtä jatketaan keskiviikkona 1.4.2020 Matkailufoorumin työpajan merkeissä Salossa. Paikka: Salo IoT Campus (ent. Nokian Campus) , Joensuunkatu 7, Salo. Kokoustila: Merikaari. Aikahaarukka 12.00-18.00 (aika ja järjestelyt täsmentyvät).

https://www.saloiotcampus.fi/fi

Kuva: Antti Vaalikivi, Varsinais-Suomen liitto

Yhteystiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
p. +358 40 7760310
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.