Elinvoimaisuuden uudet ulottuvuudet -suunnittelufoorumi 5.4.2018

Tervetuloa Elinvoimaisuuden uudet ulottuvuudet -seutujen roolit ja mittarit -kumppanuusfoorumitilaisuuteen, jossa keskustellaan alueiden kehittämisen monista näköaloista. Päivän puhujat Suomen ilmastopaneelin jäsenen, Jyri Seppälän johdolla haastavat tarkastelemaan suunnittelua ja kehittämistä tavoitteena kestävä ja elinvoimainen maakunta. Tilaisuudessa esitellään myös valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tulokset, joiden valossa tarvitsemme monipuolisia keinoja kestävän liikkumisen edistämiseksi jo lähitulevaisuudessa.

Päivän tavoitteena on kirkastaa alueiden vahvuuksia ja paikallisia ominaispiirteitä sekä seutujen rooleja ja merkitystä kestävän elinvoimaisuuden rakentajina. Tilannekuvaa ja profiileja hahmotetaan iltapäivän työpajassa, jossa myös kartoitetaan alueiden välisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia ja synergiaetuja.

Sateenvarjona keskustelussa on kansallinen energia- ja ilmastostrategia, jonka merkitystä ja tarvittavia toimenpiteitä alueilla tullaan pohtimaan enenevissä määrin. Miten luodaan elinvoimaisia seutuja ja maakuntaa kestävää aluerakennetta kehittäen? Miten varmistetaan hyvä saavutettavuus ja edistetään kestävän liikkumisen toimenpiteitä erilaisista lähtökohdista?

Foorumi on myös osa Varsinais-Suomen jatkuvaa aluerakenne- ja liikennejärjestelmätyötä ja päivän tavoitteena on saada näkemyksiä ja eväitä työn ohjelmointiin. Foorumi tukee Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+:n arviointia toimintaympäristön muutosten ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta.

Tutustu ohjelmaan tarkemmin. Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Lisätietoja antavat:

  • Maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, p. 044 030 4071 ja etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
  • Erikoissuunnittelija Mari Sinn, p. 045 807 8969 ja etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

 

Kuva: Varsinais-Suomen liitto